Anasayfa » İlaç Rehberi » Sudafed

Sudafed

Sumatran nedir ne için kullanılır, Sumatran nasıl kullanılır, Sumatran ’in saklanması, Sumatran ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Sumatran’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Film Tablet

Sumatriptan

Ambalaj:

 100 mgx2 film tablet.

Endikasyon: 

Oral ve intranazal topikal formlar auralı veya aurasız migren hücumlarının akut rehabilitasyonunda, parenteral formlar ise migren hücumlarının yanı gizeme demet baş ağrısı cluster headache nöbetlerinin akut rehabilitasyonunda endikedir. Profilaktik olarak kullanılmaz.

Kontrendikasyon:

 Sumatriptan Karşı fazla duyarlılığı olanlarda, iskemik kalp rahatsızlığında, miyokard enfarktüsü geçirenlerde, Prinzmetal angina/koroner vazospazm olanlarda, hakimiyet altına alınmamış hipertansiyonda kontrendikedir.Ergotamin ve türevlerini kapsayan müstahzarlarla sumatriptanınbirlikte kullanımı kontrendikedir. Sumatriptanın MAO inhibitörleriylebir arada verilmesi ve MaOİ rehabilitasyonunun kesilmesinin ardından 2 hafta içinde kullanılması kontrendikedir. Ayrıca, hemiplejik, oftalmoplejik migrende, selektif 5-HT reuptake inhibitörleri ve lityum ile rehabilitasyon göz-ren hastalarda da kontrendikedir. Sumatriptan aynı zamanda kalp hastalıklarında kontrendike olup, koroner kalp hastalığı için muayenehane olarak ehemmiyetli tehlike etmenleri taşıyan hiperlipidemi, obezite,diabetes mellitus, sigara içme asemptomatik hastalarda dikkatli bir değerlendirmeden sonra kullanılmalıdır. Sumatriptan migrenle beraber tek taraflı cılızlık veya felç, göz adalelerinin felci veya çift görme veya âmâ noktalar biçiminde geçici görme bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

Sumatriptan yalnızca sarih olarak migren tanısı konulmuş kullanılmalıdır. İlk sumatriptan dozuna cevap vermeyen hastalara,ikinci bir doz vermeden evvel tanı tekerrür gözden geçirilmelidir.Alınmanın ardından, sumatriptan ile gö-ğüste ağrı ve sıkışma hissedilebilirki, bu ağrı bazan yoğun olabilir ve boğazda da sezilebilir. Bu Semptomlar angina pektorisi hatırlasa da ancak yalnızca istisnai vaziyetlerde koroner vazospazm dan ileri gelebilir. Tanısı konulmamış kalp hastalığı bulunma ihtimali olan postmenopoz daki kadın hastalara, 40 yaş üzeri erkek hastalara ve koroner atardamar hastalığı tehlikeyi taşıyan hastalara, altta uyuyan kardiyovasküler bir hastalığı olup olmadığı araştırılıp değerlendirilmesi verilmemelidir. Sara hikayesi olanlarda veya konvülsiyon eşiğini düşürebilen yapısal bir beyin lezyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Sülfonamidler Karşı fazla duyarlılığı olduğu öğrenilenlerde sumatriptan alımının ardından alerjik tepkinler görülebilir. Migren veya sumatriptan rehabilitasyon neticeyi üşengeçlik olabileceğinden, motorlu vasıta veya makine kullanımı gibi özel maharet gerektiren vaziyetlerde hastalara dikkatli olmaları söylenmelidir. Hamilelikte kullanımı, ancak anneye sağlanması beklenen bereketleri fetüse olan muhtemel tehlikesinden büyükse düşünülmelidir. Emziren Annelere uygulanmasında dikkatli olunmalıdır.

Yan Tesirleri:

 Hipotansiyon,bradikardi, ciltte hipersensitivite tepkinlerinden anafilaksiyekadar değişen fazla duyarlılık tepkinleri, taşikardi, palpitasyon bildirilmiştir. Ağrı, karıncalanma, sıcaklık, ağırlık, tazyik ve yasıkılık duyguları gibi semptomlar genellikle geçicidir ve yoğunolabilir, gö-ğüs ve boğaz dahil bedenin rastgele bir kısmını etkileyebilir.Yüzde kızarma, baş dönmesi ve halsizlik duygusu gibi bulgular çoğunlukla hafif veya orta derecede olup geçicidir. Yorgunluk ve sersemlik hali bildirilmiştir. Bazı hastalarda bulantı ve kusma görülmüştür.Nadiren nöbetler bildirilmiştir. Bu hastaların çoğunda evvelden bir sara hikayesi veya saraya yol açan yapısal lezyonlar bulunmuştur.

İlaç Etkileşimleri:

 Ergotamin Ve türevleriyle beraber kullanılması kontrendikedir. Sumatriptan serotonin metabolizmasını etkileyen ilaçlar MAO inhibitörleri,serotonin reuptake inhibitörleri, klomipramin ve lityum beraber kullanılmamalıdır.

Doz Teklifi:

 Sumatran Film Tablet: Migrende erişkinler için başlangıç oral sumatriptan dozu 100 mg’lik 1 Tablettir. Gerektiğinde bir sonraki 24 saatte eksozlar verilebilir, ancak rastgele bir 24 saatlik zaman içinde 3 Tabletten Daha fazla verilmemelidir ve her bir doz arasında en az iki saat olmalıdır.Tabletler su ile bir tam olarak yutulmalıdır. Sumatriptanın migrennö-betinin başlamasından sonra olabildiğince erken verilmesi önerilir,fakat krizin hangi düzeyinde verilirse verilsin, denk derecede tesirlidir. Profilaktik olarak kullanılmamalıdır.Sumatran Medijet: Migrende Erişkinler için başlangıç dozu SC olarak 6 mg’dir. Şayet semptomlar nüks ederse,ek bir 6 mg’lik SC enjeksiyon, ilk dozu izleyen 24 saat içinde rastgele bir zamanda yapılabilir. Ancak ilk dozdan sonra aradan en az 1 saat geçmelidir. 24 saat içindeki maksimum doz 2 defa 6 mg’lik enjeksiyondur12 mg.Sumatran Mediject Rehabilitasyonuna migren baş ağrısının ilk bulgusu veya kusma, bulantı, fotofobi gibi ağrı ile beraber olan semptomlar görülünce başlanmalıdır. Migren nöbetinin başlamasından sonra olabildiğince erken verilmesi önerilir, fakat nöbetin hangi düzeyinde verilirse verilsin, denk derecede tesirlidir Demet baş ağrısındaCluster headache önerilen erişkin dozu her “cluster” krizi için tek bir 6 mg’lik SC enjeksiyondur. Maksimum doz 24 saatte 2 defa 6mg’likSumatranenjektabldır 12 mg. İki doz arasında en az 1 saat ara olmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın