Anasayfa » İlaç Rehberi » Deltacortril

Deltacortril

Deksan nedir ne için kullanılır, Deksan nasıl kullanılır, Deksan ’in saklanması, Deksan ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Deksan’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Şurup

Parasetamol 120 mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, psödoefedrin HCL 20 mg, klorfeniramin maleat 2 mg/5 mL

Ambalaj:

 100 mL’lik şişe.

Endikasyon:

 Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarda görülen öksürük, nazal konjesyon, burun akıntısı, aksırık, nezleye bağlı ateş ve baş sızısı, kolay sızılar ve saman nezlesi gibi semptomlar tesirli bir biçimde geçici olarak giderilmesi emeliyle kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Bileşimdeki maddelerden rastgele birine karşı fazla duyarlılık hallerinde, ağır karaciğer yetmezliği ve böbrek hastalığı olanlarda, son iki hafta içinde MAO inhibitörü alanlarda kullanılmamalıdır

Uyarılar:

 7 günden fazla zamanla kullanılmamalıdır.Ateş 3 günden fazla sürer, 5 gün içinde yakınmalar iyileşmez, yenileri ilave edilir veya yakınmalara ateş eşlik ederse vaziyet yine değerlendirilmelidir.İlaç, baş dönmesine veya bazı gidişatlarda eksitabiliteye yol açabilir.Kesin zorunlu görülmedikçe kalp hastalığı, tiroid hastalığı, diyabet,astma, glokom veya kan tazyiki yüksekliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Yan Tesirleri:

 Seyrek ürtiker, kaşıntılı makülopapüler kızarıklık gibi duyarlılık tepkinleri ile yüksek doz ve uzun süreli kullanımlarda trombositopeni; lökopeni ve pansitopeni yapabilir.Çok ender olarak nötropeni, trombositopenik purpura ve agranülositoz bildirilmiştir. Sedasyon ve antimuskarinik tesirler ortaya çıkabilir.Baş dönmesi ve gastrointestinal bozukluklar görülebilir. Uyku bozukluklarıgibi santral asap sistemi eksitasyon semptomları oluşabilir. Seyrek Sanrılar bildirilmiştir. İrritasyonun eşlik edip etmediği ten döküntüleri, özellikle prostat gelişmesi olanlarda üriner retansiyon lar oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Parasetamol yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların tesirini artırmaktadır.Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol; kumarin, indandiontürevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir.

Doz Teklifi: 

Erişkinlere 4 saatte bir 1-2 ölçek, 8-12 yaşındaki çocuklara 4 saatte bir 1 ölçek, 4-8 yaşındaki çocuklara 4 saatte bir ½ ile 1 ölçek, 1-4 yaşındaki çocuklara 4 saatte bir ½ ölçek verilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın