Anasayfa » Genel » Faik Öztrak

Faik Öztrak

Faik Öztrak Biyografisi

12 Şubat 2018 tarihinden itibaren Cumhuriyet Ulus Partisi Genel Başkan Dayanakçısı vazifesindedir.

Faik Öztrak, 26 Mart 1954 tarihinde Ankara ’da doğmuştur. Babası Gümrük ve Tekel ve İçişleri Bakanlıkları yapmış olan Orhan Öztrak ’dır. Annesinin ismi Ayten Öztrak ’dır. 1973 senesinde İstanbul Saint Joseph Lisesi’nden mezun oldu. 1977 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Balakalar Fakültesi Maliye Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra İngiltere‘de Birmingham Üniversitesi‘nden kalkınma finansmanı mevzusunda yüksek lisansını bitirdi.

Faik Öztrak, Bürokrasi yaşamında Devlet Tasarılama Teşkilatında uzman, Senelik Programlar ve Finansman Dairesi Başkanı, İktisadi Tasarılama Başkan Vekili, İktisadi Tasarılama Genel Müdürü ve Müsteşar Dayanakçısı olarak misyon yaptı. Bankacılık Tertip Etme ve Sorgulama Müesseseyi Başkan Takviyeciliği ve Hazine Müsteşarlığı misyonlarında bulundu. Köşe yazarlığı yaptı. Üniversitelerde davetli öğretim azası olarak ders verdi.

Türkiye’nin Avrupa Birliğine aboneliği üzerine yazdığı yazıları yayınlandı. 2000 senesinde Bankacılık Tertip Etme ve Sorgulama Müesseseyi’nda Başkan Dayanakçısı olan Faik Öztrak, 2001 krizinden hemen sonra Hazine Müsteşarı oldu. Bu yarıyılda Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın hazırlanmasında, uygulanmasında ve beynelmilel kuruluşlarla mülakatında bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon vazifesini üstlendi.

2003 senesinde Hazine Müsteşarlığından ufalayan Faik Öztrak, Milliyet gazetesinde ekonomi siyasetleri üzerine köşe yazarlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi‘nde davetli öğretim aboneliği, TÜSİADKoç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu direktörlüğü yaptı.

TBMM. 23.,24., 25., 26. ve 27. Yarıyıllarda Tekirdağ milletvekili seçilen Faik Öztrak, 23. Yarıyıl TBMM‘de Tasarı ve Bütçe Komiteyi aboneliğinde, Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubunda yer aldı, Asambleye bağlı Ekonomik ve Mali İşler, Sosyal İşler ve Eğitim Komiteyi Başkanlığı yaptı. 24. Yarıyıl TBMM’de NATO Parlamenter Asamblesi NATO-PA azası olan Faik Öztrak, NATO-PA Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu Başkanlığı misyonunda bulundu. Hali Hazırda NATO-PA Transatlantik Ekonomik İlişkiler Alt Komisyonu Başkanlığı vazifesini yürütmektedir.

2008-2016 seneleri arasında CHP ’de Parti Meclisi aboneliği, Genel Saymanlık, Ekonomi Siyasetleri, Patron Sendikaları ve Kuruluşları, Dış İlişkiler Vekaleten Genel Başkan Takviyeciliği vazifelerini üstlenmiştir.

12 Şubat 2018 tarihinden itibaren Cumhuriyet Ulus Partisi Genel Başkan Dayanakçısı vazifesindedir. 10 Ağustos 2018 günü CHP‘de yeni Merkez Yürütme Heyeti belli oldu. Ekonomi Siyasetleri genel başkan takviyeciliğine ve Parti Lafçılığına Faik Öztrak getirildi.

İngilizce ve Fransızca bilen Faik Öztrak, konutludur ve bir çocuğu vardır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın