Anasayfa » İlaç Rehberi » Ginger

Ginger

Genta nedir ne için kullanılır, Genta nasıl kullanılır, Genta’in saklanması, Genta’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Genta’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul IM/IV

Gentamisin sülfat

Ambalaj:

 20 mg (pediyatrik)/1 mLx1 Ampul

: : 40 mg/1 mL x 1 Ampul

: : 80 mg/2mLx1 Ampul

: : 120 mg/2 mL x 1 Ampul

: : 160 mg/2 mLx1 ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemi dahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları;böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları;sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları(enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominal enfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Gentamisine aşırı duyarlılığı olanlarda ve gentamisin uygulandığında ciddi toksik reaksiyon görülen kişilerde kontrendikedir

Uyarılar:

 Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olduğu bilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve 8. kafa çiftinin fonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Baş dönmesi, vertigo,kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitme kaybı gibi ototoksik bulgular ya da nefrotoksik bulgular görüldüğünde, doz azaltılması ya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubu antibiyotikler plasentadan geçerler ve gebelere verildiğinde fetüse zarar verebilirler.Emzirilen Bebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle,emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri:

 Özellikle böbrek yetmezliği olan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklarda uğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslarda seğirme, konvülziyon ve myastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilen yan etkiler arasındadır.

İlaç Etkileşimleri:

 Cisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromomisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve neomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilen ototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkaya kullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte süksinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülan sitratlar kullanıldığında nöromüsküler blok ve solunum felci olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Önerisi:

 Genta Ampul Genellikle IM uygulanır. Özel durumlarda İV uygulanabilir.Gentamisin ile tedavi süresi 7-10 gündür. Ancak ağır, komplike ve diğer antibiyotiklere yanıt vermeyen olgularda daha uzun süreli tedavi gerekebilir. Böbrek fonksiyonu normal bebeklerde günlük doz 3 mg/kg’dir. ağır olgularda günde 5 mg/kg uygulanabilir. Bu doz,klinik durumda iyileşme görülünce hemen 3 mg/kg’ye indirilmelidir.Hesaplanan günlük miktar 3 eşit doza bölünerek 8 saat arayla ya da 2 doz şeklinde 12 saat arayla uygulanmalıdır.Genta Ampul, yanık ve şok gibi IM uygulamanın olanaksız olduğu durumlarda ve çok ağır enfeksiyonlarda 100 ile 200 mL %5 dekstroz ve izotonik sodyum klorür solüsyonu içinde seyreltilerek 1 mg/ml (‰1) yoğunluğu geçmemek üzere 1-2 saat içinde infüzyon şeklinde damara uygulanabilir.Gonorede Bir kez IM olarak 240 mg ö-nerilmektedir.Bağırsak enfeksiyonlarında, kalın bağırsak ameliyatlarından48 saat önce başlamak üzere her 4 saatte bir 50 mg kullanılmalıdır.Çocuklarda Günlük doz 5-7 mg/kg’dir. Hesaplanan Günlük miktar eşit dozlara bölünerek olguya göre 8 ya da 12 saatlik ara ile IM yolla uygulanır.Buna göre, yenidoğanlarda 12 saatte bir 2.5mg/kg, bebeklerde 8 saatte bir 2.5 mg/kg uygulanır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın