Anasayfa » İlaç Rehberi » Glucophage

Glucophage

Glifor nedir ne için kullanılır, Glifor nasıl kullanılır, Glifor’in saklanması, Glifor’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Glifor’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet 

Metformin

Ambalaj:

 850 mgx100 tablet.

Endikasyon:

 Diabetes Mellitusun, diyetle normal bir vücut ağırlığı sağlanamadığı ve hipergliseminin önleyemediği ketonüri görülmeyen, yaşlı ve şişman diyabetiklerde ve metaploretik diyabet diyetle birlikte; insülinletedavi edilen diyabetteki kan glukoz düzeyinin oynak olduğu olgular ve insüline dirençli diyabet, insülin ile birlikte; sülfonilüre türevi olan antidiyabetiklerle iyi kontrol edilemeyen diyabette,bu ilaçlarla kombine olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Organik Ve fonksiyonel böbrek yetmezlikleri, konjestif kalp ve ağır karaciğer yetmezlikleri, asidoz, enfeksiyon ya da kangren gibi komplikasyonlar gösteren diyabetiklerin tedavisi, alkolizm, diyabetik prekoma koma, tek ilaç olarak insüline bağlı diyabetin, özellikle de juvenil diyabetin tedavisinde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Böbrek fonksiyonları bozuk olan yaşlı diyabetiklerde dikkatle kullanılmalı, çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebelik,ameliyat ve anjiyografi lerden önce ve bunalım sırasında, emzirme dönemi, dehidrasyon, yakın zamanlarda geçirilmiş miyokard enfarktüsü,hipoglisemi ile birlikte görülen durumlarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Bulantı,kusma ve diyare gibi gastrointestinal yan etkiler doza bağımlı olarak ve daha çok tedavinin başlangıç evresinde gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkol,b blokerler ve MAO inhibitörleri,metforminin etkisini potansiyalize ederler. Alkol ayrıca laktik asidoz riskini artırır.Bezafibrat ve klofibrat toleransını artırabilir,ilacın etkisini çoğalabilirler. Kortikosteroidler, diazoksit,bumetanid, furosemid ve tiyazit grubu diüretikler ve oral kontraseptifler antagonist etki gösterirler. Lityum tuzları glukoz toleransı azaltabilirler. Antikoagülanlarla etkileşebileceğinden birlikte kullanıldıkları durumlarda antikoagülan dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir. Metformin, B12 Vitamininin emilimini azaltabilir.

Doz Önerisi:

 Dozaj, tolerans göz önüne alınarak kişiye göre ayarlanmalı, ancak maksimum günlük dozlar aşılmamalıdır.Başlangıç dozu yemeklerle beraber günde iki kere 500 mg veya bir kere 850 mg’dir. Günde iki kere 500 mg metformin kullanımı yetmediğinde günde iki kere 850 mg’ye geçilir. Dozaj haftada 500 mg veya iki haftada 850 mg olarak arttırılır. Gliseminin kontrolü için gerektiğinde günlük doz bölünerek 2550 mg’ye kadar çıkılabilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın