Anasayfa » İlaç Rehberi » Glucotrol XL

Glucotrol XL

Glukofen nedir ne için kullanılır, Glukofen nasıl kullanılır, Glukofen’in saklanması, Glukofen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Glukofen’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Metformin HCL

Ambalaj:

 500 mgx100 tablet.

Film Tablet

Metformin HCL

Ambalaj:

 850 mg x 100 tablet.

Endikasyon:

 Diabetes Mellitusun, diyetle normal bir vücut ağırlığı sağlanamadığı ve hipergliseminin önleyemediği ketonüri görülmeyen, yaşlı ve şişman diyabetiklerde ve metaploretik diyabet diyetle birlikte; insülinletedavi edilen diyabetteki kan glukoz düzeyinin oynak olduğu olgular ve insüline dirençli diyabet, insülin ile birlikte; sülfonilüre türevi olan antidiyabetiklerle iyi kontrol edilemeyen diyabette,bu ilaçlarla kombine olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Organik Ve fonksiyonel böbrek yetmezlikleri, konjestif kalp ve ağır karaciğer yetmezlikleri, asidoz, enfeksiyon ya da kangren gibi komplikasyonlar gösteren diyabetiklerin tedavisi, alkolizm, diyabetik prekomave koma, tek ilaç olarak insüline bağlı diyabetin, özellikle de jüvenildiyabetin tedavisinde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Böbrek fonksiyonları bozuk olan yaşlı diyabetiklerde dikkatle kullanılmalı, çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebelik,ameliyat ve anjiyografi lerden önce ve bunalım sırasında, emzirme dönemi, dehidrasyon, yakın zamanlarda geçirilmiş miyokard enfarktüsü,hipoglisemi ile birlikte görülen durumlarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Bulantı,kusma ve diyare gibi gastrointestinal yan etkiler doza bağımlı olarak ve daha çok tedavinin başlangıç evresinde gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkol,b blokerler ve MAO inhibitörleri,metforminin etkisini potansiyalize ederler. Alkol ayrıca laktik asidoz riskini artırır.Bezafibrat ve klofibrat toleransını artırabilir,ilacın etkisini çoğalabilirler. Kortikosteroidler, diazoksit,bumetanid, furosemid ve tiyazit grubu diüretikler ve oral kontraseptifler antagonist etki gösterirler. Lityum tuzları glukoz toleransı azaltabilirler. Antikoagülanlarla etkileşebileceğinden birlikte kullanıldıkları durumlarda antikoagülan dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir. Metformin, B12 Vitamininin emilimini azaltabilir.

Doz Önerisi:

 Glukofen Tablet: Glukofen Retard Tablet: Günlük doz tok karnına 12 saat arayla sabah ve akşam 1 Tablettir.Gerekirse bölünmüş dozlar halinde günde maksimum 3 grama kadar yükseltilebilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın