Anasayfa » İlaç Rehberi » Kamfolin

Kamfolin

Kalsiyumfolinat Ebewe nedir ne için kullanılır, Kalsiyumfolinat Ebewe nasıl kullanılır, Kalsiyumfolinat Ebewe’in saklanması, Kalsiyumfolinat Ebewe’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Kalsiyumfolinat Ebewe’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul/Flakon 

Kalsiyum Folinat

Ambalaj:

 30 mg/3 mLx5 ampul

: : 100 mg/10 mLx1 flakon.

Endikasyon:

 Metotreksat antidotu; sitostatik ilaçların folik asit antagonistleri etkisini ortadan kaldırmak için endikedir.

Kontrendikasyon:

 B12 Vitamini eksikliği nedeniyle oluşan pernisiyöz anemi ya da diğer megaloblastik anemilerin tedavisinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Yüksek doz metotreksat tedavisiyle birlikte folinik asit uygulaması, anti tümör kemoterapi konusunda deneyimli uzman hekimlerce yapılmalıdır.Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Ender olarak alerjik reaksiyonlar(ürtiker, pruritus, deride kızarıklıklar vb.) ortaya çıkabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Folinik Asit klinik toksisiteyi azaltmak ya da korumak amacıyla folik asit antagonistleri ile aynı zamanda kullanılmamalıdır (metotreksatın aşırı dozdan kuş kullanıldığı durumlar hariç). Folik asidin yüksek miktarları fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptiklerin etkilerini azaltabilir ve özellikle çocuklarda epilepsi nöbetlerinin sıklığı artırabilir. Folinik asit fluorourasil toksisitesi artırabilir.Yaşlı hastalarda birlikte kullanıldığında bu durum daha da önem kazanır.

Doz Önerisi:

 Orta Yüksek doz metotreksat tedavisinden sonra kalsiyum folinat kurtarma tedavisi: Folinik asitle kurtarma, vücut yüzeyine göre 500 mg/m2 dozunu aşan metotreksat dozlarında gereklidir ve vücut yüzeyine göre 100-500 mg/m2 olan metotreksat dozlarında ise düşünülmelidir. Kalsiyum Folinat kullanımının dozaj ve süresi, metotreksat tedavisinin dozaj veuygulama yoluna ve/veya toksisite semptomlarının ortaya çıkmasına bağlıdır.Genellikle ilk kalsiyum folinat dozu (6-12 mg/m2), metotreksat infüzyonunun başlamasından 2-4 saat sonra (24 saatten geç olmayacak şekilde)verilir. Aynı doz, 72 saat boyunca her 3-6 saatte bir tekrarlanır. Birkaç Parenteral dozdan sonra oral uygulamaya geçilebilir. Konvansiyonel metotreksat serum seviyelerinde, kalsiyum folinat kurtarması, 72 saat içinde her 6 saatte bir 15 mg’dir (ortalama vücut yüzeyi 1.5 m2). Eğer metotreksat serum seviyeleri daha yüksekse, kalsiyum folinat kurtarma tedavisi 5-7 gün uzatılmalıdır. Metotreksat serum seviyeleri maksimum düzeyde ise,kalsiyum folinat kurtarma tedavisi 7 gün boyunca (30 mg, 90 mg, 150 mg veya 300 mg) 3 saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Metotreksat serum düzeyi düşerse kalsiyum folinat dozajı da düşürülebilir veya her 6 saatte bir oral uygulamaya geçilebilir. Ampuller ışıktan korunarak 2-8°C’de muhafaza edilmelidir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın