Anasayfa » İlaç Rehberi » Kansilak

Kansilak

Kandizol nedir ne için kullanılır, Kandizol nasıl kullanılır, Kandizol’in saklanması, Kandizol’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Kandizol’in olası yan etkiler nelerdir.

Kapsül

Flukonazol

Ambalaj:

 150 mgx2 kapsül.

Endikasyon:

 Tinea Pedis, tinea korporis, tinea kruris, tinea versicolor ve candida enfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlar ile akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400 mg veya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalarda flukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.

Uyarılar:

 Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunları olan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi hepatik toksisite durumları gözlenmiştir. Flukonazol bağlı olabilecek karaciğer hastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazol kesilmelidir. Yüzeyel fungal enfeksiyon için tedavi edilen bir hastada flukonazol bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsü görülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyel olarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası riskten daha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımından kaçınılmalıdır.Emziren annelerde önerilmemektedir.

Yan Etkileri:

 Flukonazol İle en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlar dır. Bunlar Arasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deri döküntüsü dür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri:

 Kumarin Tipi antikoagülan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatle izlenmelidir. Midazolamınoral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamın konsantrasyonunda vepsikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır. Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiazepin tedavisi gerekliyse,benzodiazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygun şekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutin beraber kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir.Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazol dozunda bir yükseltme düşünülmelidir.Flukonazol ile beraber sisaprid uygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylar rapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimus beraber kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmış teofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımı sırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisite bulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.

Doz Önerisi:

 Tinea pedis, tinea korporis, tinea kruris ve candida enfeksiyonları içeren dermal endikasyonlarda önerilen doz haftada bir kez 150 mg tek Kapsüldür. Tedavi süresi 2-4 haftadır. Tinea pediste 6 haftaya varan tedavi gerekebilir. akut ve rekürren vajinal kandidiyazis 1 Kapsül tek doz halinde kullanılır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın