Anasayfa » İlaç Rehberi » Kaptoril

Kaptoril

Kanzuk nedir ne için kullanılır, Kanzuk nasıl kullanılır, Kanzuk’in saklanması, Kanzuk’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Kanzuk’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Kaptopril

Ambalaj:

 25 mgx48 tablet.

Endikasyon:

 ACE inhibitörü olarak hipertansiyonun inisyal tedavisinde (böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda, başka ilaçlarla tedaviye yanıt vermeyen veya bu ilaçlarla tedavi sırasında ağır yan etkiler gö-rülen hipertansiyonda)ve diüretikler veya dijitalin ile terapiden yeterli sonuç alınamayan kalp yetmezliğinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Duyarlı Kişilerde kontrendikedir. Böbrek yetmezliği ve immün sistem hastalıkları(özellikle sistemik lupus eritematozus) bulunan hastalarda uygulama çok dikkatli yapılmalıdır.

Uyarılar:

 Gebeler üzerinde yeterli araştırma yoktur. Bu Nedenle gebelere ancak -sağlayacağı yarar, fetüs üzerine olası riskten ağır basıyorsa verilmelidir.Emziren annelere verilmemeli;verilmesi gerekiyorsa emzirmeye son verilmelidir. Kaptoprilin İlk dozunun ardından hipotansiyon görülebilir. Böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda, ciddi otoimmün hastalıklarda, kollajen doku hastalıkları ve lupus erythematosus, alyuvarları veya immün yanıtı etkileyen ilaçlarla tedavi görenlerde nötropeniye yol açabileceğindenkaptopril dikkatli kullanılmalıdır. Nötropeni görülenlerde ilaç kesilmeli ve yakından izlenmelidir.

Yan Etkileri:

 Ciltte kızarıklık,alerjik reaksiyonlar, kaşıntı ve rahatsızlık hissi, nötropeni,agranülositoz, lökopeni, proteinüri, hipertansiyon, nefrotik sendromla birlikte akut böbrek yetmezliği, kanda potasyum konsantrasyonunun artması, tat alma duyusunda değişiklik ve gastrik irritasyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Sempatik Aktiviteyi etkileyen (örn. adrenerjik nöron blokerleri) ilaçlar birlikte verildiğinde; kalp yetmezliği olgularında vazodilatörler beraber kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. İndometasin vediğer antienflamatuvar analjezikler kaptoprilin antihipertansifetkisini azaltabilirler.

Doz Önerisi:

 Hipertansiyon tedavisinde günde 2-3×1 Tablet Başlanır ve 2 hafta içinde yeterli yanıt alınamazsa günde 3×2 Tablet Ve gereğinde 3×4 tablete kadar yükseltilir. Maksimum günlük doz 450 mg’dir. İstenildiğinde tiyazit grubu diüretiklerle kombine edilebilir.Kalp yetmezliğinde; eğer hasta diüretiklerle tedavi ediliyorsa başlangıç dozu 3x¼-½ Tablettir. Diüretik kullanmayan hastalarda ise 3×1 Tabletle başlanır. Bu doz günde 3×4-8 tablete kadar çıkartılabilir.Çocuklarda çok gerekli olursa kullanılmalı ve 3 eşit doza bölünen 1 mg/kg uygulanmalıdır. Maksimum günlük çocuk dozu 6 mg/kg’dir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın