Anasayfa » İlaç Rehberi » Karbalex

Karbalex

Kardilat nedir ne için kullanılır, Kardilat nasıl kullanılır, Kardilat’in saklanması, Kardilat’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Kardilat’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet 

Nifedipin

Ambalaj:

 10 mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Kronik Stabil angina pektoris (efor anjinası) ve vazospastik anjina pektoris(Prinzmetal angina, varyant anjina) gibi koroner arter hastalığı; esansiyel hipertansiyon ve hipertansif krizler; primer ve sekonder Raynaud sendromunun tedavisinde endikedir

Kontrendikasyon:

 Nifedipine Aşırı duyarlılığı olanlarda ve kardiyovasküler şokta kullanılmamalıdır.Rifampisin ile birlikte kullanılmamalıdır.Nifedipin gebelikte kontrendikedir. Emzirme döneminde nifedipinin kullanılması elzem olduğu takdirde, öncelikle emzirmeye son verilmelidir.

Uyarılar:

 Kan basıncı çok düşük (sistolik kan basıncının 90 mmHg den düşük olduğu ciddi hipotansiyon) olan hastalarda,belirgin kalp yetmezliği ve ciddi aort stenozu olgularında dikkatli olunmalıdır. Özellikle tedavinin başlangıcında, nadiren anjina pektoris ortaya çıkabilir. Miyokardiyal infarktüsü hastalığın doğal seyri den ayırmak mümkün olmasa da, bazı izole olgularda miyokardiyal enfarktüs oluşumu tanımlanmıştır.Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastaların dikkatle izlenmesi ve ciddi olgularda dozun düşürülmesi gerekebilir. Şiddeti kişiden kişiye değişebilen,ilaca karşı reaksiyonlar, araba sürme ve makine kullanma yeteneğini bozabilir.

Yan Etkileri:

 En sık görülen yan etkileri asteni, ödem, baş ağrısı, periferik ödem, vazodilatasyon,palpitasyon, konstipasyon, baş dönmesi, baş ağrısıdır. Karın ağrısı, göğüsağrısı, bacak ağrısı, yorgunluk, ağrı, anjina pektoris benzeri semptomlar,hipotansiyon, postural hipotansiyon, taşikardi, senkop, diyare, ağız kuruluğu,hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, bacak krampları, uykusuzluk, sinirlilik,parestezi, uyku hali, vertigo, dispne, kaşıntı, deride kızarıklık, noktüri,poliüri, anormal görme de bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Nifedipinin Kan basıncını düşürücü etkisi diğer antihipertansiflerle artabilir. Nifedipin ve digoksinin birlikte verilmesi, digoksin plazma düzeyinin yükselmesine yol açabilir. Fenitoin ile nifedipinin birlikte kullanımında, nifedipinin biyoyararlanımı azalır ve etkinliği zayıflar. Kendinle birlikte nifedipin uygulandığında, bazı olgularda plazma kinidin düzeyinde azalma veya nifedipinin kesilmesiyle kinidin seviyesinde bir artış gözlenmiştir.Quinupristin/Dalfopristin ile nifedipinin birlikte kullanımı, nifedipinin plazma konsantrasyonunda artışa yol açabilir. Simetidin plazma nifedipin düzeyini yükseltir ve antihipertansif etkiyi arttırabilir. Rifampisin Nifedipinin etkinliğini ve biyoyararlanımını azaltabilir. Diltiazem, nifedipin klirensini azaltır. Greyfurt suyu nifedipinin plazma konsantrasyonunu arttırabilir. Sisaprid ile nifedipinin birlikte kullanımı nifedipinin konsantrasyonlarını arttırabilir.

Doz Önerisi:

 Başlangıç dozu gerek hipertansiyon gerekse anjina pektoris tedavisinde 3×1 Tablettir. 120 mg’nin üzerinde dozlar nadiren gerekir ve günde 180 mg’nin üzerine çıkılmamalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın