Anasayfa » İlaç Rehberi » Kardilat

Kardilat

Ketek nedir ne için kullanılır, Ketek nasıl kullanılır, Ketek ’in saklanması, Ketek ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Ketek’in olası yan tesirler nelerdir.

Film Tablet

Telitromisin

Ambalaj:

 400 mg x 10 tablet

Endikasyon:

 Hafif veya orta şiddette cemiyette edinilmiş pnömoni; kronik bronşitin akut alevlenmesi;akut sinüzit;S. pyogenes in neden olduğu tonsillit/farenjit.

Kontrendikasyon:

 Telitromisin Veya makrolid antibakteriyel casusların rastgele birine karşı fazla duyarlılık hikayesi bulunan hastalarda kontrendikedir. Telitromisin ve alttaki ilaçlardan rastgele birinin beraber uygulanması kontrendikedir: Sisaprid,pimozid, astemizol ve terfenadin, ergot alkaloidleri.

Uyarılar:

 Myasthenia gravis olan hastalarda telitromisin de kapsayan bir grup antibiyotiğin hastalığı şiddetlendirdiği bildirilmiştir. Bu hastalarda telitromisin kullanılması halinde dikkatli olunmalıdır. Antiaritmik casuslar almakta olan hastalarda telitromisin kullanımından kaçınılmalıdır.

Yan Tesirleri:

 Diyare,bulantı, kusma, gastrointestinal ağrı, gaz çıkarma, konstipasyon, anoreksi,oral moniliazis, stomatit; alerji, döküntü, ürtiker, kaşıntı, çok seyrek anjiyoödem ve anafilaksi gibi ağır alerjik reaksiyonlar; karaciğer enzimlerinde çoğalış, kolestatik sarılık; sersemlik, baş ağrısı, uykuya meyil,uykusuzluk, sinirlilik, parestezi; eozinofili; tat alma bozukluğu, seyrek flu görme, kas krampları myastenia gravisi olanlarda şiddetlenme; surat kızarması, atriyal aritmi, hipotansiyon, bradikardi. Ek olarak, izole olgularda alttaki istenmeyen tesirler bildirilmiştir: Hepatit, eritema multiforme, surat ödemi.

İlaç Etkileşimleri:

 Telithromycin,CYP3A4 inhibitörüdür. Başlıca bu enzimle metabolize olan ilaçların beraber uygulanması bu ilaçların plazma konsantrasyonlarında ve muhtemelen yan tesirlerde aramalara yol açabilir. Digoksin ve telitromisin beraber uygulandığında digoksinin yan tesirleri ve serum seviyeleri izlenmelidir.Telitromisin simvastatin ile beraber uygulandığında temkinler alınmalıdır. CYP3A4 indükleyicileri ile rifampisin, fenitoin, karbamazepin, St. John’s Wortrehabilitasyon sırasında veya rehabilitasyondan sonraki 2 hafta içindeKetekile rehabilitasyondan kaçınılmalıdır.Telitromisin ile beraber midazolam uygulanan hastalar kollanmalı vegerektiğinde midazolam dozunun ayarlanması göz önünde yakalanmalıdır. CYP 3A4 ilemetabolize olan öbür benzodiazepinler ile temkinler alınmalıdır;absorpsiyondaki eksilmeye bağlı olarak sotalolun Cmax’ını %34 veEAA’sını %20 oranında eksilttiği gösterilmiştir.

Doz Önerisi:

 Yetişkinlerde ve 13 yaş ve üzerindeki adölesanlarda önerilen doz, günde tek doz 800 mg’dir. Endikasyona göre, rehabilitasyon süresi: Cemiyette edinilmiş pnömoni: 7-10 gün süreyle, günde tek doz 800 mg. Kronik Bronşitin akut alevlenmesi, Tonsillit/Farenjit ve Akut sinüzit: 5 gün süreyle,günde tek doz 800 mg.Ağır böbrek bozukluğu varsa kreatinin klirensi <30 mL/dak doz yarıya yarıya eksiltilmelidir.400 mg günlük tek doz. Hemodiyaliz uygulanan hastalarda tabletler, diyaliz uygulamasının olduğu günlerde, diyaliz uygulaması sonrasında verilmelidir. Tabletler yemeklerle beraber veya yemekler dışında alınabilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın