Karum

Karvezide nedir ne için kullanılır, Karvezide nasıl kullanılır, Karvezide’in saklanması, Karvezide’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Karvezide’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

İrbesartan,hidroklorotiyazid

Ambalaj:

 150 mg+12.5 mgx28 tablet

: 300 mg+12.5 mgx28 tablet.

Endikasyon:

 Tek Başına irbesartan ve hidroklorotiyazid uygulamasıyla kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığı esansiyel hipertansiyon olgularında endikedir.

Kontrendikasyon:

 Gebelik ve laktasyon. Etkin maddelerinden herhangi birine veya diğer sulfonamid türevi maddelere (hidroklorotiyazit bir sülfonamid türevidir) karşı aşırı duyarlılık.Hidroklorotiyazit ile ilgili kontrendikasyonlar: Ciddi böbrek bozukluğu,refrakter hipokalemi, hiperkalemi, ciddi karaciğer bozukluğu, biliyer siroz ve kolestaz.

Uyarılar:

 Hipertansiyonlu Hastalarda nadiren semptomatik hipotansiyona neden olabilir. Semptomatik Hipotansiyon, yoğun diüretik tedavisi, diyette tuz kısıtlaması, diyare ve kusma sonucu sıvı ve/veya sodyum kaybı olan hastalarda, özellikle ilk dozdan sonra beklenebilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılması durumunda, serum ürik asit, potasyum ve kreatinin düzeylerinin periyodik olarak izlenmesi önerilmektedir.Karaciğer fonksiyon bozukluğu ya da ilerleyici karaciğer hastalığı olan hastalarda tiyazidler dikkatli kullanılmalıdır, çünkü sıvı ve elektrolit dengesindeki küçük değişiklikler bile karaciğer komasına neden olabilir. Hidroklorotiyazit, anti doping testlerinde pozitif sonuçlara yol açabilir.

Yan Etkileri:

 Baş ağrısı,baş dönmesi, yorgunluk, bulantı/kusma ve anormal işeme bildirilmiştir. Ödem,cinsel fonksiyon bozukluğu, ishal, baş dönmesi (ortostatik), yüz kızarması,libido değişiklikleri, taşikardi, bacaklarda şişme görülebilir.

End.:

 K vitamininebağlı faktörlerin ağır düzeyde eksikliğindeki kanama komplikasyonlarındankorunma ve tedavisinde ve oral antikoagülanların doz aşımında kullanılır.Ayrıca, faktör II veya faktör X eksikliğine bağlı kanama lardan korunma ve tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Tromboz Riski olanlarda veya dissemine intravasküler koagülasyon lu hastalarda;müstahzarın bileşiminde yer alan maddelere alerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Eğer alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar oluşursa,uygulamaya hemen son verilmeli ve gerekli tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.Riskli hastalarda kullanımı, özellikle enjeksiyon tekrarlanacak yakın denetim gerektirir. Gebelikte artan tromboemboli riski göz önüne alınırsa,kesin gerekmedikçe, gebe kadınlarda ve doğum sonrası dönemde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Alerjik anafilaktik reaksiyonlar veya titreme ve ateş yükselmesi ile beraber oluşan reaksiyonlar çok ender bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kumarin türevlerine karşı oluşan antagonistik etki dışında başka bir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir.Diğer ilaçlarla karıştırılmaması önerilir.

Doz Önerisi:

 Yerine koyma tedavisinin süresi ve dozu, eksikliği şiddetine, endikasyona (korunma ve tedavi), klinik semptomlar ve laboratuvar sonuçlarına bağlıdır. İyileşme hızı, eksikliği görülen faktörlere bağlı olarak değişir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın