Anasayfa » İlaç Rehberi » Karvezide

Karvezide

Kemicetine nedir ne için kullanılır, Kemicetine nasıl kullanılır, Kemicetine’in saklanması, Kemicetine’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Kemicetine’in olası yan etkiler nelerdir.

Kapsül

Kloramfenikol

Ambalaj:

 250 mg 24 kapsül.

Endikasyon:

 Bakteriyemi,menenjit ve Gram Negatif bakterilerin neden olduğu diğer ağır enfeksiyonlar,diğer antibiyotiklere direnç gösteren ve kloramfenikole duyarlı olduğu saptanan mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar ve kistik fibroziste endikedir.

Kontrendikasyon:

 Kloramfenikol Karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Kloramfenikol hafif enfeksiyonlarda, endikasyon sahasına girmeyen hastalıklarda(örn. soğuk algınlığı, influenza, boğaz enfeksiyonları) veya bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde (profilaktik olarak) kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda,önerilen dozlarda bile antibiyotiğin kan düzeyinde aşırı bir yükselme gö-rülebilir.Böbreklerde toksik etki gösterebileceği nden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Prematürelerde bebeklerde Gray sendromu olabileceği düşünülerek dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Kloramfenikol Kullanımından sonra ciddi ve öldürücü kan diskrazileri (aplastik anemi, trombositopeni ve granülositopeni) görülebilir. Daha az tehlikeli ilaçların etkili olduğu durumlarda kloramfenikol kullanılmamalıdır.Büyük ölçüde ölümle sonuçlanan ve aplastik anemiye dönüşen irreversibl kemik iliği depresyonu, kemik iliği aplazisi ve hipoplazisinin tedavisinden haftalar ve aylar sonra görülebilir. Baş ağrısı,mental konfüzyon, uzun süreli tedavilerde optik ve periferal nevrit,ateş ciltte döküntü, ürtiker, anjioödem, anafilaksi görülebilir.Tifo tedavisi sırasında tifo basillerinin süratle yok edilmesiyle açığa çıkan endotoksinler Herx-heimer reaksiyonuna yol açabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kemik iliği depresyonuna yol açabilecek diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Tolbutamid,fenitoin, bishidroksikumarin gibi ilaçların toksisitesini artırabilir.Fenitoin ve barbitüratlar kloramfenikolün inaktivasyonunu hızlandırır,parasetamol ise inaktivasyonu yavaşlatır.

Doz Önerisi:

 Kemicetine Kapsül/Süspansiyon: Çocuklarda ve erişkinlerde ortalama günlük dozu kg başına 50 mg’dir. Bu doz 4 eşit kısma bölünerek 6 saat ara ile verilir. Bakteriyemi ve menenjit gibi ağır enfeksiyonlarda ve tedaviye hafif direnç gösteren mikroorganizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda günlük doz 100 mg/-kg’ye kadar arttırılabilir, ancak olabilen en kısa sürede bu doz günde 50 mg/kg’ye indirilmelidir. Yenidoğan Bebeklerde günlük doz 25 mg/kg olarak hesaplanmalı ve 4 eşit kısma bölünerek 6 saat ara ile verilmelidir. 15 günlükten büyük bebeklere(prematüre olmamak şartıyla) 50 mg/kg’lik 1 günlük doz uygulanabilir.Kemicetine Flakon: 1 g Kemicetine Süksinat İçeren flakon 10 cc steril suveya serum fizyolojik ile çözülerek hazırlanan %10’luk solüsyon en az 1 dakikalık bir sürede IV olarak verilmesi ö-nerilir.IM uygulamalarda Flakon içeriği6 cc’lik steril enjektabl suda (ambalaj içinde birlikte verilen) eritilir.olabilen en kısa sürede tedaviye oral yoldan devam edilmelidir. Kloramfenikolün Çocuklarda ve erişkinlerde ortalama günlük dozu kg başına 50 mg’dir. Bu doz 4 eşit kısma bölünerek 6 saat ara ile verilir. Bakteriyemi menenjit gibi ağır enfeksiyonlarda ve tedaviye hafif direnç gösteren mikroorganizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda günlük doz 100 mg/kg’ye kadar arttırılabilir, ancak olabilen en kısa sürede bu doz günde 50 mg/kg’ye indirilmelidir. Yenidoğan bebeklerde günlük doz 25 mg/kg olarak hesaplanmalı ve 4 eşit kısma bölünerek 6 saat ara ile verilmelidir. 15 günlükten büyük bebeklere (prematüre olmamak şartıyla) 50 mg/kg’lik 1 günlük doz uygulanabilir. Metabolik fonksiyonların olgun olmadığından kuşkulanılan bebeklere ve çocuklara 25 mg/-kg’lik 1 günlük dozun verilmesi yeterlidir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın