Anasayfa » İlaç Rehberi » Katarin

Katarin

Intron A nedir ne için kullanılır, Intron A nasıl kullanılır, Intron A’in saklanması, Intron A’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Intron A’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Rekombinant interferon a2b 10 MIU

Ambalaj:

 1 Flakon ve enjeksiyonluk su içeren 1 mL’lik ampul.

Ambalaj:

 18 MIU: 6 doz 3 MIU Intron Vermek Üzere dizayn edilmiştir. 1.5, 3, 4.5 ve 6 MIU gibi farklı dozların verilmesi için de kullanılabilir. Bir kerede verebileceği maksimum doz 6 MIU’dur

: 30 MIU: 6 doz 5 MIU Intron Vermek Üzere dizayn edilmiştir. 2.5, 5, 7.5 ve 10 MIU gibi farklı dozların verilmesi için de kullanılabilir. Bir kerede verebileceği maksimum doz 10 MIU’dur

: 60 MIU: 6 doz 10 MIU Intron Vermek Üzere dizayn edilmiştir. 5, 15, ve 20 MIU gibi farklı dozların verilmesi içinde kullanılabilir. Bir kerede verebileceği maksimum doz 20 MIU’dur.

Endikasyon:

 Multiplemiyelom, Kaposi sarkomu, malign melanom, tüylü hücre lösemi, kronik miyeloid lösemi, laringeal papillomatosis ve yüzeyel mesane kanseri olgularında kullanılır. Ayrıca, kronik hepatit B ve kronik hepatit nonA non B’li yetişkin hastaların tedavisinde kullanılır.Aynı zamanda kronik hepatit delta lı hastalarda da yararlı olmuştur.Ayrıca intralezyonel uygulama ile kondiloma aküminata tedavisinde de kullanılır.

Kontrendikasyon:

 İnterferon alfa 2b’ye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Multiple miyelom renal fonksiyonları bozabileceğinden, bu hastalıkla ilgili interferon alfa 2b tedavisi görenlerde periyodik olarak renal fonksiyon testleri yapılmalı;hepatitte kullanımında serum protein ve bilirubin düzeyleri belirlenmelidir.Hepatit diyagnozu nda uygunluğun belirlenmesi için karaciğer biyopsisinde salık verilir. Beklenen yarar fetüsteki olası risklerden fazla olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır. Gebelerde interferonalfa2b ile intravezikal tedavi uygulanmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; ya emzirmenin ya da interferon alfa 2b tedavisinin kesilmesi konusunda karar alınmalıdır.

Yan Etkileri:

 En sık rastlanan yan etkiler nezle benzeri semptomlar (ateş, baş ağrısı, kırıklık, yorgunluk vb.), lö-kopeniya da trombositopeni ve santral sinir sistemi reaksiyonları dur.Daha seyrek olarak iştahsızlık, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, tat değişiklikleri, uyku hali, çeşitli miyaljiler, hipotansiyon,konsantrasyon bozukluğu, aşırı terleme dir.

İlaç Etkileşimleri:

 İnterferon alfa2b ile narkotikler,hipnotikler ve sedatiflerin birlikte kullanımından kaçınılmalıya da büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Nö-rotoksik, hematoksikya da kardiyotoksik ilaçları önceden kullanmış ya da kullanmakta olan hastalarda interferon alfa 2b’nin toksik etkilerinden artış meydana gelebilir. Teofilin veya aminofilin gibi ksantin türevi ilaçlar almakta olan hastalarda interferonların kullanımı sırasında,ksantin türevlerinin serum düzeylerinin izlenmesi ve gerektiğindedozun ayarlanması önerilir.

Doz Önerisi:

 Multiple myelom: 2 milyon IU/m2’lik dozla başlanarak günaşırı haftada3 gün SC yolla uygulanır. Hastanın toleransına gö-re, doz haftadabir artırılarak 5-10 milyon IU/m2’lik doza çıkılır.Kaposi sarkomu: IV enfüzyon şeklinde arka arkaya5 gün süreyle 50 milyon IU/m2 olup, takip eden tedavi kürüne başlamadanönce en az 9 gün ara verilmelidir.Enfüzyon süresi 30 dakikadır.Malign melanom: Günaşırı olarak haftada 3 gün SCyolla 10 milyon IU/m2’dir.Hairy cell lö-semi: Günaşırı olarak haftada 3 gün SC yolla 2 milyonIU/m2’dir. Hematolojik değerlerden (granülosit sayımı, trombositsayımı ve hemoglobin düzeyi) bir veya daha fazlasının normale dönmesi,tedavinin ilk ayı içinde başlar. Her üç hematolojik değerin de düzelmesi6 ay veya daha fazla süre gerektirebilir.Kronik myeloid lö-semi: SC yolla günde 4-5 milyonIU/m2’dir. Lö-kosit sayısı kontrol altına alınabildiğinde dozgünaşırı olarak haftada 3 gün uygulanır.Laringeal papillomatosis: Günaşırı olarak haftada 3 gün SCyolla 3 milyon IU/m2’dir. İlk uygulama tümör dokusunun cerrahi olarakalınmasından sonra başlar. Tedaviye yanıt alınabilmesi için 6 aydandaha uzun bir terapi gerekebilir.Yüzeysel mesane karsinomu: İntravezikaluygulama şeklinde, 12 hafta süreyle haftada bir kez 100 milyonIU’dir.Daha sonraayda bir kez 100 milyon IU’dir. Maksimum tedavi süresi 1 yıldır.Kronik Hepatit B: En düşük dozu SC veya IM yollahaftada 3 kez 3 milyon IU’dir. Yüksek risk grubundaki hastalar veya bir ay içinde tedaviye yanıt vermeyen hastalar, haftada 3 kez 5 milyon IU veya günde 5 milyon IU’ya kadar dozlarla tedavi edilebilirler.Kronik Hepatit nonA,nonA: SC olarak haftada 3 kez, 3 milyon IU dozunda ve en az 6 ay uygulanır.Kronik Hepatit Delta: SC olarak haftada 3 kez 5 milyon/m2 dozunda en az 3-4 ay uygulanabilir, bazan daha uzun süre terapi gerekebilir.Kondiloma akuminata: Kondiloma akuminata tedavisi için izotonik çözelti kullanılmalıdır.Bu amaçla sadece 10 milyon IU’lukbir flakonun 1 mL’lik enjeksiyonluk suyla sulandırılması gerekir.Enjeksiyon yapılacak lezyonlar, ilk önce stearil alkol tamponuyla temizlenmelidir. İntralezyonel uygulama, 30 gauge’lik bir iğneyle lezyonun altına yapılmalıdır. 10 milyon IU’lik Flakon ve 1 mL’lik enjeksiyonluk suyla hazırlanan izotonik çözeltiden 0.1 mL (1 milyon IU) lezyon günaşırı olarak haftada 3 kez 3 hafta boyunca enjekte edilir. Bir seferde 5 lezyon tedavi edilebilir. Her hafta uygulanan maksimum doz 15 milyon IU’yu aşmamalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın