Anasayfa » İlaç Rehberi » Klarolid

Klarolid

Klaromin nedir ne için kullanılır, Klaromin nasıl kullanılır, Klaromin’in saklanması, Klaromin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Klaromin’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Klaritromisin

Ambalaj:

 250 mgx14 Tablet

: : 500 mgx14 tablet.

Klaromin

Oral Süspansiyon İçin Granül

Klaritromisin

Ambalaj:

 125 mg/5 mL x 70 mL

: : 250 mg/5 mL x 50 mL ve 100 mL.

Endikasyon:

 Farenjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları, yaygın ve lokal mikobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir. Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonu için endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.

Kontrendikasyon:

 Makrolid Antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadin tedavisi gören hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla Beraber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda,doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.Emziren Kadınlara verirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Gözlenen Yan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler baş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışları içerir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilin Ve karbamazepinin klaritromisin ile birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede bir artış olur. Warfarin,ergot alkaloidleri, triazolam, midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisin kullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir. Klaritromisin ve digoksini birliktekullanan hastalarda yükselmiş digoksin serum konsantrasyonlarırapor edilmiştir. Makrolidler terfenadin ve astemizol düzeylerini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Klaromin Film Tablet: Erişkinlerde ve 12 yaşından büyüklerde önerilen doz 12 saatte bir 250 mg’dir.Ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir(12 saatte bir 500 mg). Ortalama tedavi süresi 5-7 gündür. Ancak,streptokoksik enfeksiyonlarda tedavi 10 günden önce kesilmemelidir.Erişkinlerde gö-rülen mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisinde2x500 mg dozunda kullanılması önerilir.Helicobacter pylori Eradikasyonu Tedavisi: Üçlü Tedavi: 2×1 g/gün amoksisilin ve 20 mg/gün omeprazol (ya da 30 mg/gün lansoprazol) ile birlikte 2×500 mg klaritromisin verilir.Tedavi süresi 10 gündür. İkiliTedavi: 40 mg/gün omeprazol (ya da 2×30 mg/gün lansoprazol) ile birlikte 3×500 mg klaritromisin verilir. Tedavi süresi 14 gündür.KlarominOral Süspansiyon: Aç veya tok karnına verilebilir; ayrıca süt ile alınabilir. Çocuklara günde 2 kez 7.5 mg/kg olarak verilmesi önerilir.Maksimum doz günde 2 kez 500 mg’dir. Normal tedavi süresi hastalığın şiddetine göre 5-10 gündür. Hastalık belirtileri kaybolduktan sonra tedaviye en az 2 gün daha devam edilmelidir. Streptokokal enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Kreatinin klirensi 30 mL’dak’tan az olan çocuklarda doz yarı yarıya azaltılmalıdır. Bu hastalarda tedavi süresi 14 günü aşmamalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın