Klax

Klamaxin nedir ne için kullanılır, Klamaxin nasıl kullanılır, Klamaxin’in saklanması, Klamaxin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Klamaxin’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Klaritromisin

Ambalaj:

 500 mgx14 tablet.

Endikasyon:

 Duyarlı organizmaların neden olduğu hafiften orta dereceye kadar; farenjit/tonsillit, akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri, pnömoni, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,yaygın veya lokal mikobakteriyel enfeksiyonlar, HIV enfeksiyonlu hastalarda yaygın Mycobacterium avium kompleksi enfeksiyonu profilaksisi ve asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonu için endikedir.

Kontrendikasyon:

 Makrolid antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Klaritromisin, daha önceden var olankardiyak anormalliklere (aritmi, bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadin tedavisi gören hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Klaritromisinle linkomisin veklindamisinde olduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla beraber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedaviler den hiç birinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır. İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlara verirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Gözlenen yan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare, kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler baş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışları içerir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilin ve karbamazepinin klaritromisin ile birlikte uygulanması sonucunda, kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistiksel olarak anlamlı bir artış olur. Warfarin, ergot alkaloidleri, triazolam, midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisin kullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmiş digoksinserum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidler terfenadin ve astemizol düzeylerini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Günde iki kez (12 saatte bir olmak üzere): Farenjit/tonsillit: 250 mg(1/2 tablet) 10 gün.Akut sinüzit 500 mg (1 tablet) 14 gün. Kronik bronşit alevlenmelerinde: (S. pneumoniae, M. catarrhalis ile) 250 mg (1/2 tablet) 7-14 gün. (H. influenzaeile) 500 mg (1 tablet) 7-14 gün.Pnömoni: (S. pneumoniae, M. pneumoniaeile) 250 mg (1/2 tablet) 7-14 gün.Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: 250 mg (1/2 tablet) 7-14 gün.Mikobakteriyel enfeksiyonlar: Yaygın Mycobacterium avium hastalığının önlenmesi için önerilen klaritromisin dozu günde iki defa 500 mg dır. Mikobakteriyel enfeksiyonlar için önerilen doz günde iki defa 500 mg (1 tablet)’tir. H.pylori eradikasyonu için doz rejimleri önerilmektedir: Üçlü tedavi rejimi: Günde 2 kez 500 mg klaritromisin,günde iki defa 1000 mg amoksisilin ve günde iki defa 20 mg omeprazol ile birlikte 10 gün uygulanır. İkili tedavi rejimi: Günde 3 kez 500 mg klaritromisin günde 40 mg omeprazolle beraber 14 gün uygulanır; günde 20 mg veya 40 mg omeprazole, ilaveten 14 gün daha devam edilir. Aç ya da tok karnınaalınabilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın