Anasayfa » İlaç Rehberi » Klomen

Klomen

Klacid nedir ne için kullanılır, Klacid nasıl kullanılır, Klacid’in saklanması, Klacid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Klacid’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IV

Klaritromisin

Ambalaj:

 -500 mg/30 mLx1 Flakon.

Endikasyon:

 Farenjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahi drenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonu için endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.

Kontrendikasyon:

 Makrolid Antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadin tedavisi gören hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla Beraber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda,doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlara verirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Gözlenen Yan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler baş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışları içerir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilin Ve karbamazepinin klaritromisin ile birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistiksel olarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidler Terfenadin ve astemizol ün düzeylerini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Klacid Flakon: Önerilen dozu günlük 1 gram olup, 2 eşit dozda uygun bir IV çözeltisiyle seyreltildikten sonra, 60 dakikalık bir sürenin üzerinde, enfüzyon olarak uygulanır. Yaygın veya lokalize enfeksiyonlar önerilen tedavi, yetişkinlerde ikiye bö-lünmüş olarak 2/gün’-dür. Çocuklarda önerilen doz, ikiye bölünmüş olarak 15-30 mg/kg klaritromisin/gündür. IV tedavi çok ağır hastalarda 2-5 gün ile sınırlandırılmalı ve mümkün olduğunda oral tedaviye geçilmelidir.Klacid Film Tablet: Tabletler Aç veya tok karnına verilebilir. Aşağıda, 12 saatte bir olmak üzere,yetişkinlere uygulanacak doz ve süre önerileri verilmiştir: Üst Solunum yolu enfeksiyonları: 250-500 mg, 10-14 gün.Farenjit/Tonsilit: 250 mg, 10 gün. akut maksiller sinüzit: 500 mg, 14 gün. Alt solunum yolu enfeksiyonları: 250-500 mg,7-14 gün. Kronik bronşitin akut alevlenmelerinde 250-500 mg, 7-14 gün. Pnömonide: 250 mg, 7-14 gün. Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: 250 mg, 10-14 gün. Mikobakteriyel enfeksiyon yetişkin hastalarda önerilen başlangıç dozu günde 2 kez 500 mg’dir.Duodenal ülserle ilişkisi. pylori eradikasyonu: Günde 2 kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 g amoksisilin ve günde 30 mg lansoprazol ile birlikte 10 gün uygulanır.Veya günde 2 kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 g amoksisilin ve günde 20 mg omeprazol ile birlikte 10 gün uygulanır. Ya da alternatif olarak, günde 3 kez 500 mg klaritromisin, günde 40 mg omeprazolle birlikte14 gün uygulanır; günde 20 mg veya 40 mg omeprazole ek olarak 14 gün daha devam edilir. Veya günde 3 kez 500 mg klaritromisin günde 2 kez 30 mg lansoprazol ile birlikte 14 gün uygulanır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın