Anasayfa » İlaç Rehberi » Konveril

Konveril

KoäteDVI nedir ne için kullanılır, KoäteDVI nasıl kullanılır, KoäteDVI’in saklanması, KoäteDVI’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, KoäteDVI’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Faktör -VıII

Ambalaj:

 250 IU 1 Flakon ve 5 mL’lik 1 eritici, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi ve uygulama seti

: : 500 IU 1 Flakon ve 5 mL’lik 1 eritici, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi ve uygulama seti

: : 1000IUx1 Flakon ve 10 mL’lik 1 eritici, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi ve uygulama seti.

End.:

 Faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamaların tedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalara yapılan cerrahi girişimlerde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Ağır hemofili hastalarının %10-20’sinde görülen ve güçlü tepki veren tipte faktör inhibitörü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur.Bununla birlikte hemofili uzman bir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.

Uyarılar:

 Faktör VıII ile hemofili tedavisi bir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Bir alerjik ya da anafilaktik reaksiyon gelişiminde, hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğer Şok gelişirse, semptomatik tedavi başlatılmalıdır. HemofiliA,hemen hemen sadece erkeklerde görülen bir hastalıktır. Bunun için gebelerde faktör VıII’in güvenirliği kontrollü olarak denenmemiştir.Kesin gerekmedikçe gebelerde ve laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar ender görülür. Pruritus, yaygın ürtiker, gö-ğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulama hemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış gö-rülebilir.

Doz Önerisi:

 Kullanım için hazırlanmış ürün ya enjektörle intravenöz enjeksiyon veya damla infüzyon olarak verilmelidir. Ürün hazırlandıktan sonra 3 saat içerisinde kullanılmalıdır. Aşağıda verilen dozlar genel bir yol göstericidir.KoäteDVI’in hemostazı sağlaması için önerilen dozu, hastanın ihtiyaçları, eksikliğin ve kanamanın şiddeti, inhibitörlerin varlığı ve istenilen faktör seviyesi göz önüne alınarak kişiye özgü olarak hesaplanması gerekmektedir.Hafif Kanama: Hafif yüzeysel veya erken hemorajide 10 IU/kg’lik tek doz uygulaması, Faktör VIII seviyesinde %20’lik invivo bir artış oluşturabilir.Orta Şiddette Kanama: Daha şiddetli olan kanamalarda(örneğin eklem içi kanama, travma) kilogram başına yaklaşık 15-25 IU uygulaması faktör VIII seviyesini %30-50 artırabilir.Ağır Kanama: Hayatı tehdit eden kanaması olan veya hayati yapıları ilgilendiren kanaması olan (sartmi, retro farinks, ve retroperitoneal, iliopsoas kılıfı) hastalarda hemostazı sağlamak için faktör VIII düzeyinin normalin %80-100’üne çıkarılması gerekir. Bu düzeyi sağlamak için başlangıç dozu olarak 40-50 IU, ve idame doz olarak da her 8-12 saatte bir 20-25/kg IU’luk uygulamayı gerektirir.Ameliyat: Büyük cerrahi girişimler için operasyondan önce 50 IU/kg’lik doz ile faktör VIII seviyesi yaklaşık olarak%100’e çıkarılmalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın