Kreon

Kristasil nedir ne için kullanılır, Kristasil nasıl kullanılır, Kristasil’in saklanması, Kristasil’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Kristasil’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IM/IV

kristalize penisilinG potasyum

Ambalaj:

 500.000 IU x 1 Flakon ve 1 çözücü

: : 1.000.000 IU x 1 Flakon ve 1 çözücü.

Endikasyon:

 Bakteriyemi,pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer enfeksiyonlar;şarbon; aktinomikoz; Clostridial enfeksiyonları (antitoksin tedavisine yardımcı olarak); difteri; erizipeloid endokardit; fuso spiroketal enfeksiyonlar (orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgenin ciddi enfeksiyonları); Gram Negatif çomak enfeksiyonları, bakteriyemi;listeria enfeksiyonları; Pasteurella enfeksiyonlar; fare ısırığıhastalığı; gonoreal endokardit ve artrit; sifilis (sulu penisilinG potasyum, kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir.Fakat dozlarının sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir);meningokoksik menenjitin tedavisinde endikedir. Ayrıca bakteriyel endokarditin önlenmesinde de kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Penisilinve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Anemnezlerinde çeşitli allerjenlere duyarlı olduğu öğrenilen kişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilir. Budurumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedaviden daha fazladır. Uzun süreli penisilin tedavisi görenlerde, özellikle yüksek doz uygulanırsa, renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodik olarak kontrol edilmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenle kullanabileceği kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri:

 Penisilinebağlı ters etkiler toksik olmaktan çok alerjik tabiattadır. Ortaya Çıkan alerjik belirtiler makülopapüler döküntülerden eksfolyatif dermatite kadar değişen deri döküntüleri, ürtiker, anjio n-rotiködem, bazan ateş ve artralji dir.

İlaç Etkileşimleri:

 Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eş zamanlı olarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir.

Doz Önerisi:

 IM, IV, intraplevral, intratekal ve intraartiküler uygulanabilir.Stafilokok, pnömokok ve streptokokların duyarlı sularının neden olduğu ciddi enfeksiyonlar (bakteriyemi, pnömoni,endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer ciddi enfeksiyonlar): Günde minimum 5 milyon IU.Sifiliz: Benzilpenisilin kazanılmış ve konjenital sifiliz tedavisinde kullanılabilir. Fakat dozları sık olması gerektiğinden tedavinin hastanede yapılması önerilir.Dozaj ve tedavinin süresini hastanın yaşı ve hastalığın durumu belirler.Gonoreal endokardit: Günde minimum 5 milyon IU.Meningokoksik menenjit: 2 saatte bir 1-2 milyon IU, IM veya günde 20-30 milyon IU IV perfüzyon.Aktinomikoz: Servikofasiyal olgularda günde 1.6 milyon IU, torasik ve abdominal hastalıklarda günde 10-20 milyonU.Clostridia Enfeksiyonları: Antitoksin tedavisine yardımcı olarak günde 20 milyon IU.Fuzo Spiroketal enfeksiyonlar: Orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgenin ciddi enfeksiyonlarında günde 5-10 milyon IU.Sıçan ısırığı hastalığı(Spirillum minus veya Streptobacillus moniliformis): 3-4 hafta süreyle 12-15 milyonU.Listeria Enfeksiyonları (Listeria monocytogenes): Yenidoğanlarda günde 500.000-1 milyon IU, menenjitli erişkinlerde 2 hafta süreyle günde 15-20 milyon IU, endokarditli erişkinlerde 2 hafta süreyle günde 4-6 milyon IU.Pasteurella enfeksiyonları(Pasteurella multocida): Bakteriyemi ve menenjitte 2 hafta süreyle günde 4-6 milyon IU.Erizipeloid (Erysipelothrix insidiosa): Endokarditte 4-6 hafta süreyle günde 2-20 milyon IU.Gram Negatif basil enfeksiyonları (E. coli, Enterobacter Aerogenes, A. faecalis, Salmonella, Shigella ve Proteus mirabilis): Bakteriyemide günde 20-80 milyon IU.Difteri(taşıyıcı durumunda): 10-12 gün süreyle günde 300.000-400.000 IU bölünmüş dozlar halinde.Şarbon: Günde minimum 5 milyon IU bölünmüş dozlar halinde,tedavi sağlanıncaya kadar.Bakteriyel endokardit profilaksisi: Konjenital kalp hastalığı, romatizmal ve diğer kazanılmış valvüler kalp hastalığı olanların dental veya üst solunum yollarında bir operasyon geçirmeleri halinde, bakteriyel endokardit profilaksisi için ameliyattan yarı ile 1 saat önce ameliyattan 6 saat sonra şu dozlarda uygulanır: Erişkinler ve 27 kg’dan ağır çocuklarda preoperatif olarak 2 milyon IU, IM veya IV; postoperatif olarak 1 milyon IU, İM veya İV. 27 kg’dan az çocuklarda preoperatif olarak 540.000 IU/kg IM veya IV; postoperatif olarak 25.000-50.000IU/kg, IM veya IV.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın