Anasayfa » Genel » Kreş Açma Şartları Nelerdir (En İyi Cevap)

Kreş Açma Şartları Nelerdir (En İyi Cevap)

Ziyaretçilerimiz bizlere anaokulu açma koşulları, anaokulu açmak için koşullar nelerdir benzeri biçimde çok sık sual iletmektedir. Bu içeriğimizle birlikte anaokulu açma koşulları neler, anaokulu nasıl açılır, anaokulu açma maliyeti ve benzeri olan başlıkların her bkocamanında ayrıntılı bir biçimde balaka paylaşmış olacağız.

Son zamanların en popüler teşebbüsçülük vakalarından bir tanesi de anaokulu açmaktır. Özel anaokulu açmak isteyen şahıslar anaokulu açmanın koşullarını, anaokulu nasıl açılır ve benzeri olan bir çok mevzu da balaka arayışında oluyorlar. En çok bayanların anaokulu açma Doğrultusunda isteği bulunuyorken internette çok sık bir biçimde anaokulu açmak isteyen bayanlar, anaokulu açma maliyeti nedir? Bu mevzuyu inceliyorlar.

Anaokulu Açma Koşulları Nelerdir?

Özel anaokulular dolaysız olarak Aile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı ’na bağlıdır. Aile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı ’nın belirlemiş olduğu koşullara bağlı olarak sizde anaokulu açabilirsiniz. Şayet anaokulu açmak için koşullar nelerdir? Diye merak ediyorsanız Aile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı ’nın belirlemiş olduğu idaremeliği sizler için altta hisseleştik.

a Türkiye Cumhuriyeti tebaalı olmak,

b En az ilkokul mezunu olmak,

c 26/9/2004 tarihli ve 5237 rakamlı Türk Ceza Yasasının 53 namcı maddesinde belirtilen vakitler geçmiş olsa bile; isteyerek işlenen bir kabahatten dolayı bir sene veya daha fazla vakitle mapus cezasına ya da bağışlamaya uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal kumpasa ve bu kumpasın işleyişine karşı kabahatler, ulusal korunmaya karşı kabahatler, devlet gizemlerine karşı kabahatler, cemiyete karşı kabahatler, bireylere karşı kabahatler ile beynelmilel kabahatler ve ajanlık, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni makûsa kullanma, şikeli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan mülk varlığı bedellerini aklama veya firaricilik ve cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatlerden mahkum edilmemiş olmak.

Görüldüğü üzere bu koşulları sağlayan herkes anaokulu açabilme hakkına sahiptir. Ancak anaokulu müdürü olma koşulları bunlardan farklı. İkisi sıkça karıştırıldığından anaokulu açmak için zorunlu koşullar mevzusu farklı yorumlanabilmektedir.

Anaokulu müdürü olma koşulları ise yeniden aynı idaremelikte belirtilmekte. Anaokulu müdürü olmak için gereken koşullar ise alttaki gibidir:

a Anaokulu ve gündüz bakımevlerinde; sosyal hizmet bvefatı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bvefatı, eğitimde psikolojik hizmetler bvefatı, psikoloji bvefatı, çocuk gelişimi ve eğitimi hocalığı, mektep evveli eğitimi hocalığı, anaokulu hocalığı, çocuk gelişimi ve eğitimi bvefatı, çocuk gelişimi bvefatı, sınıf hocalığı alanlarından biltihapta dört senelik yükseköğretim yapmış olmak ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi, anaokulu hocalığı önlisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki sene resmi veya özel mektep evveli eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,

b Çocuk kulüplerinde; sosyal hizmet bvefatı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bvefatı, eğitimde psikolojik hizmetler bvefatı, psikoloji bvefatı, çocuk gelişimi ve eğitimi hocalığı, mektep evveli eğitimi hocalığı, anaokulu hocalığı, çocuk gelişimi ve eğitimi bvefatı, çocuk gelişimi bvefatı, sınıf hocalığı alanlarında dört senelik yükseköğrenim yapmış olmak, eğitim fakültesi mezunu ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi önlisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki sene resmi veya özel mektep evveli eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,

c Anaokulu ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin bir arada açılması halinde; sosyal hizmet bvefatı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bvefatı, eğitimde psikolojik hizmetler bvefatı, psikoloji bvefatı, çocuk gelişimi ve eğitimi hocalığı, mektep evveli eğitimi hocalığı, anaokulu hocalığı, çocuk gelişimi ve eğitimi bvefatı, çocuk gelişimi bvefatı, sınıf hocalığı alanlarından biltihapta dört senelik yükseköğrenim yapmış olmak ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi, anaokulu hocalığı ön lisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki sene resmi veya özel mektep evveli eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak.

anaokulu açma koşulları

Anaokulu Açmak Karlı Mıdır?

Anaokulu açmak ve idaremek son zamanlarda çok popüler hale geldiğinden insanlarda internette; ‘ ’Anaokulu açmak ne kadar kazandırır, anaokulu açmak karlı mı? ’ ’ Biçiminde sualleri inceliyor. Fakat özel bir anaokulu açtığınızda hasılatınıza dolaysız olarak tesir edecek olan şey anaokulunuzun ne kadar büyük olduğu ve konumunun ne olduğudur. Ne kadar iyi bir konumda olursanız ve ne kadar büyük bir anaokuluna sahip olursanız o kadar çok hasılata sahip olursunuz. Aynı zamanda vereceğiniz reklamlar, ilerleyeceğiniz taktikler hasılatınızı yeniden dolaysız olarak etkileyecektir. Çocukların ebeveynlerini memnun etmek için elinizden geleni yapmak zorundasınız.

Anaokulu Açma Maliyeti Nedir?

Anaokulu açmak oldukça hasılatlı bir iştir fakat hasılatının yanında büyük giderlerini de vardır. Bir özel anaokulu açtığınızda anaokulunuzun büyüklüğü, çalıştırdığınız personel rakamı, kiranız ve değişik maliyetler direk olarak maliyete yansımaktadır. Bu surattan anaokulu açmanın sabit bir maliyeti bulunmamaktadır.

Anaokulunuzu açtığınızda personelinizin tecrübeli olması, donanımlarınızın çocuklar için bütün verimli olması ve anaokulu malzemelerinin Doğru bir biçimde seçilmesi aşırısıyla ehemmiyetlidir. Aynı zamanda kalemtıraşınız anaokulunun konumu da büyük tesir etmektedir. Tüm bunları hesaba kattığımızda vasati olarak bir anaokulu açmanın günümüz koşullarında maliyeti 300.000 TL ile 800.000 TL arasındadır. Ölçü gözünüzü korkutabilir fakat ne kadar büyük bir anaokulu açarsanız o kadar fazla kazanca sahip olursunuz.

Anaokulu açmak için size destek olabilecek devlet bankaları vardır. Başka Bir Deyişle devlet destekli kredilere başvuru yaparak anaokulunuzu alacağınız krediyle açabilirsiniz. Fakat alacağınız kredi sizi faiz açısından büyük güçe sokabilir. Bu surattan yüklü krediler sürüklemek yerine elinizde bulunan parayı iyi bir biçimde değerlendirebilmek aşırısıyla ehemmiyetli olacaktır.

Anaokulu Açmak İçin Zorunlu Belgeler

Aile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan idaremelik çerçevesinde anaokulu açabilmeniz için zorunlu olan belgeler mevcuttur. Belgeleri Doğru ve beceriksizsiz bir biçimde bitirdiğinizde anaokulunuzu açabilmenizde önünüzde rastgele bir mani olmayacaktır.

Kuruluş açmak isteyen şahıslar tarafından, açılması tasarlanan kuruluş binasının adresini belirten bir arzuhal ve binaya ait yapı kullanım izin belgesi ile şehir müdürlüğüne başvurulur. Bina, en az iki sosyal çalışma görevlisi tarafından 15 inci maddeye uygunluk açısından on beş gün içerisinde yerinde araştırılır ve binanın uygun koşulları taşıyıp taşımadığına karar verilir.Binanın uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden alttaki belgeler istenir:kimlik numarasının bulunduğu popülasyon cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi,Adli sicil belgesi,Öğrenim gidişatını gösterir belge, yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili müesseselerden alınacak denklik belgesi,Kurucu tüzel şahıs ise kuruluş emelleri içinde özel anaokulu ve gündüz bakımevi veya çocuk kulübü şirketçiliği yapılabileceğine ait ifadenin de yer aldığı ve tüzel bireyin kalitesine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana kontrat, anayasa ya da vakıf tahvilinin aslı veya şehir müdürlüğünce onaylı misali,Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapatma, devir ve benzeri harekâtları yürütme yetkisine sahip olduğunun belirtildiği idare heyeti kararının şehir müdürlüğünce onaylı misali.Kuruluşun açılacağı bina ile alakalı olarak alttaki belgeler istenir:Binanın kapasitesinin hesaplanabilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüklerinden ya da etraf ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir belge ve tasdikli mimari proje,Bina kurucuya ait ise tapu tahvilinin şehir müdürlüğünce onaylı misali; bina kiralık ise en az bir senelik kira kontratının aslı veya şehir müdürlüğünce onaylı misali,Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde, kat maliklerinin rey birliği ile verdiği karar misali,Binanın, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 rakamlı Bakanlar Heyeti kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında İdaremelik kararlarına uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu,Binanın trafik emniyetinin olduğuna ve içkili alkol harcanan ve satılan yerler ve genel ahlâk kaidelerine uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları ile arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, şehir veya ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,Binanın ve etrafının sağlık istikametinden uygun olduğuna ait, şehir veya ilçe cemiyet sıhhati merkezlerince tertip edilen rapor,Binanın kat veya katları, odaları, bahçesi için ayrı ayrı üç nüsha 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş mesken plânı misali,Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ait; etraf ve şehircilik şehir müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin alakalı bvefatlarınca tertip edilen teknik rapor,Numarataj belgesi.

Genel isimli kategorimize bir çok yazı mevcuttur. Orayı da inceleyebilirsiniz.

İçeriği Oyla

Yorum yapın