Anasayfa » İlaç Rehberi » Laksafenol

Laksafenol

Lansazol nedir ne için kullanılır, Lansazol nasıl kullanılır, Lansazol’in saklanması, Lansazol’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Lansazol’in olası yan etkiler nelerdir.

Mikropellet

Lansoprazol

Ambalaj:

 30 mgx14 Kapsül.

Endikasyon:

 Duodenal Ülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,ZollingerEllison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde veHelicobacterpylorienfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Lansoprazole Karşı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Etki ve emniyeti belirtilmediğinden gebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri:

 En çok rastlanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve konstipasyon dur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinal anomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektal bozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritte aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilinle Birlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfat En az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi:

 Günde 1 kez 1 Kapsül kullanılır. Ortalama tedavi süresi duodenal ülserde 2-4 hafta; gastrik ülserde 2-8 hafta; reflü özofajitte 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir.Zollinger Ellison Sendromunda önerilen başlangıç dozu 3-7 gün süreyle 60 mg’dir. Dahasonra gastrektomi öncesinde olmayan Zollinger Ellison sendromlu hastalarda ve Zollinger Ellison send-romlu olmayan hipersekresyon hastalarda 10 mEq/saatten daha az bir bazal asit salınımını elde etmek için, doz titre edilmelidir. Gastrektomi öncesindeki ZollingerEllisonsendromlu hastalarda, önerilen bazal asit salınım hedefi 5 mEq/saat’tir.Günlük 120 mg veya daha fazla (180 mg doza kadar) lansoprazol gerektiren hastalarda, doz eşit olarak günde 2 kez uygulanmalıdır. Hedefe ulaştıktan sonra, dozun azaltılması veya yükseltilmesinin gerekip gerekmediğini belirlemek için, hasta kontrol altında tutulmalıdır.Helicobacter pylori eradikasyonunda günde 2 kez birer Kapsül, günde 2 kez 250 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 g amoksisilin veya günde 2 kez 400 mg metronidazol ile kombine kullanılabilir.Kapsüller, sabahları kahvaltıdan önce aç karnına alınmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın