Anasayfa » İlaç Rehberi » Lincocin

Lincocin

Linkoles nedir ne için kullanılır, Linkoles nasıl kullanılır, Linkoles’in saklanması, Linkoles’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Linkoles’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul IM/IV

Linkomisin HCl

Ambalaj:

 600 mg/2 mL x 1 ve 50 Ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilere bağlı septisemi, subakut bakteriyel endokardit, kronik osteomiyelit, pnömoni, erizipel, selülit ve süpüratif artrit tedavisindeendikedir.Ayrıcaotitis media, farenjit, tonsilit ve sinüzitte de kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Linkomisin Ve klindamisin karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında, viral enfeksiyonlarda, minör bakteriyel enfeksiyonlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Linkomisin tedavisi, fatal sonuçlanabilen şiddetli kolit ile ilişkilendirilmiştir. Gastrointestinal hastalık öyküsü (özellikle kolit) bulunan hastalarda daha dikkatli uygulanmalıdır.Mevcut karaciğer hastalığı olanlarda kullanımı önerilmemektedir.Gebelikte kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Anne sütüne 0.5 ile 2.4 µg/mL arasında konsantrasyonlarda geçtiği bildirilmiştir.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Glossit,stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, ısrarlı diyare, anal kaşıntı,nötropeni, lökopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura;bazıları penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, anjiyonö-rotikö-dem, serum hastalığı ve anafilaksi; bazıları Stevens Johnson sendromuna benzerlik gösteren eritema multiforme durumları; deri döküntüsü, ürtiker ve vajinit ve nadir durumlarda eksfoliyatif ve vezikülobüllöz dermatit bildirilmiştir; bazan vertigo ve tinnitus bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Linkomisin, nöromusküler blok yapan diğer ilaçların etkisini artırabilen, nöromusküler blok yapıcı etkisi vardır. Linkomisin, eritromisin ve kloramfenikol,birbirlerinin antibakteriyel aktivitelerini antagonize ettiğinden birlikte kullanılmaları önerilmez. Novobiocin ve kanamisin ile fiziksel olarak geçimsizdir.

Doz Önerisi:

 IM uygulama: Büyüklerde Hafif enfeksiyonlarda 24 saatte bir 600 mg (1 Ampul);ağır enfeksiyonlarda 12 saatte bir veya daha sık 600 mg.Çocuklarda Hafif enfeksiyonlarda kilo başına 10 mg hesabıyla 24 saatte bir enjeksiyon. Ağır enfeksiyonlarda kilo başına 10-20 mg hesabıyla 12 saatte bir veya daha sık enjeksiyon.İV uygulama: Büyüklerde 8-12 saatte bir 600 mg (1 Ampul)damardan kullanırken 250 mL veya daha fazla %5 dekstrozun sudaki solüsyonunaya da izotonik sodyum klorür solüsyonuna katılarak, enfüzyon şeklindeuygulanmalıdır.Çocuklardagünde kilo başına 10-20 mg’lik doz, 2-3 doza bölünerek yukarıda tarif edilen infüzyon şeklinde, 8-12 saatte bir uygulanmalıdır.Daha ağır enfeksiyonlarda yukarıdaki dozlar artırılabilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın