Anasayfa » İlaç Rehberi » Lipofen SR

Lipofen SR

Lipitor nedir ne için kullanılır, Lipitor nasıl kullanılır, Lipitor’in saklanması, Lipitor’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Lipitor’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Atorvastatin

Ambalaj:

 10 mg x 30 tablet

: : 20 mgx30 tablet

: : 40 mg 30 tablet

: : 80 mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Primer Hiperkolesterolemi, heterozigot familyal ve non familyal hiperkolesterolemi ve kombine (miks) hiperlipidemili (Fredrikson Tip IIa and IIb) hastalarda yükselen total kolesterol, LDl kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseridlerin düşürülmesinde ve HDl kolesterolün yükseltilmesinde diyete yardımcı olmak üzere endikedir.

Kontrendikasyon:

 Atorvastatine aşırı duyarlılığı olan, aktif karaciğer hastalığı olan veya devamlı olarak normal üst sınırı 3 kat aşan açıklanamayan serum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik döneminde,emzirirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan gebe kalma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesteroleminin uygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi ve altta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gerekir.

Yan Etkileri:

 Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğuk algınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni, konstipasyon,diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji, miyalji, göğüsağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yol enfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında; siklosporin,fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veya niasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.

Doz Önerisi:

 Genelde başlangıç dozu günde bir defa 10 mg’dir. Doz Aralığı günde bir defa 10-80 mg’dir. Dozlar günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın