Anasayfa » İlaç Rehberi » Loxasid

Loxasid

Lodoz nedir ne için kullanılır, Lodoz nasıl kullanılır, Lodoz’in saklanması, Lodoz’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Lodoz’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet 

Bisoprolol fumarat 2.5mg, hidroklorotiyazid 6.25 mg

Ambalaj:

 30 tablet.

Endikasyon:

 Hipertansiyon Tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Şiddetli Astım ve kronik obstrüktif bronko pnömopati ler, belirgin kalp yetmezliği,kardiyojenik şok, hasta sinüs sendromu, ikinci ve üçüncü derece, cihaz kullanılmayan atriyoventriküler blok, belirgin bradikardi, prinzmetal anjina,tedavi edilmemiş feokromositoma, Raynaud fenomeni ve ileri safhadaki periferik arteriyel bozukluklar, hipotansiyon, bisoprolol, hidroklorotiazid veya diğer sülfonamid türevlerine karşı bilinen aşırı duyarlılık, metabolik asidoz, ileri safhadaki böbrek yetmezliği, karaciğer koma ve prekoması.

Uyarılar:

 Anginalı ve iskemik kalp hastalığı olanlarda tedavi aniden durdurulmalıdır. Bisoprolol hipoglisemi semptomlarınımaskeleyebileceğinden (özellikle de taşikardi) diyabetlilerde dikkatliolunmalıdır. Diüretiklerle tedavi edilen hastalarda düzenli aralıklarla su ve elektrolit miktarları kontrol edilmelidir. Gebelik sırasında ancak potansiyel yarar fetüsteki riski karşılıyorsa kullanılmalıdır. Eğer emzirme döneminde kullanılması gerekli ise emzirmekten kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Sıklıkla Halsizlik, bitkinlik, uykusuzluk, kabus, ekstremitelerde soğukluk hissi,bradikardi, insomnia, gastrointestinal şikayetler ve nadir olarak atriyoventriküler ileti de azalma veya mevcut atriyoventriküler bloğu şiddetlenmesi, kalp yetmezliği, kan basıncında düşüş, bronkospazm, hipoglisemi,Raynaud fenomeni, mevcut intermittan klodikasyon ağırlaşması, parestezi,deri döküntüleri meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Flok Tafenin Ve sulpirid ile kombinasyonu kontrendikedir. Lityum ile kombinasyonu önerilmez. Uçucu halojenli anestezikler, kalsiyum kanal blokerleri (bepridil,diltiazem, verapamil), antiaritmik ilaçlar ile (propafenon ve sınıf IA ilaçlar(kinidin, hidro kinidin, disopiramid ve amiodaron), insülin ve sulfonamidhipoglisemik ajanları, lidokain (propranolol, metoprolol ve nadolol için tanımlanmıştır), iyotlu kontrast ürünleri, takrin, meflokin, kalsiyum kanalblokerleri dihidropiridinler, yüksek doz salisilatlar ve NSAE ilaçlar,hipoglisemikler, digitalis tedavisi, hiperkalemik diüretikler (amilorid, potasyumkankrenoat, spironolakton, triamteren), ACE inhibitörleri, imipraminantidepresanlar (trisiklik antidepresanlar) ile birlikte kullanımı dikkat gerektirir.

Doz Önerisi:

 Yetişkinlerde günde bir kez 1 tablet uygulanır. Hafif Veya orta şiddette karaciğer yada böbrek yetmezliği olgularında doz ayarlaması gerekmez.

İçeriği Oyla

Yorum yapın