Anasayfa » İlaç Rehberi » Ludiomil

Ludiomil

Lumen nedir ne için kullanılır, Lumen nasıl kullanılır, Lumen’in saklanması, Lumen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Lumen’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IV

Flukonazol

Ambalaj:

 100 mg/50 mL 1 flakon

: : 200mg/100 mLx1 flakon.

Endikasyon:

 Kriptokoksik Menenjit ve diğer organların (akciğer ve cilt gibi) enfeksiyonları dahil olmak üzere kriptokokkozis; AIDS’li hastalarda kriptokoksik hastalığın nüksünü önlemek için sürek tedavisi olarak; kandidemi,dissemine kandidiyazis ve yayılıcı kandida enfeksiyonlarının diğer formları dahil olmak üzere sistemik kandidiyazis; habis hastalığı olan, yoğun bakım ünitelerinde yatan, sitotoksik veya immünsupresif tedavi gören veya candida enfeksiyonlarına predispoze edici diğer faktörlerin bulunduğu hastalar; mukozal kandidiyazis; habis hastalık nedeniyle sitotoksik kemoterapi veya radyoterapi uygulaması sonucu fungal enfeksiyonlara predispoze olmuş hastalarda fungal enfeksiyonların önlenmesi; tinea pedis, tinea korporis, tinea kruris, tinea versicolor ve candida enfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlar ile akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400 mg veya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalarda flukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.

Uyarılar:

 Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunları olan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi hepatik toksisite durumları gözlenmiştir. Flukonazol bağlı olabilecek karaciğer hastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazol kesilmelidir. Yüzeyel fungal enfeksiyon için tedavi edilen bir hastada flukonazol bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsü görülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyel olarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası riskten daha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımından kaçınılmalıdır.Emziren annelerde önerilmemektedir.

Yan Etkileri:

 Flukonazol İle en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlar dır. Bunlar Arasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deri döküntüsü dur.Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri:

 Kumarin Tipi antikoagülan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatle izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamın konsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiazepin tedavisi gerekliyse, benzodiazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygun şekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutin beraber kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir.Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazol dozunda bir yükseltme düşünülmelidir.Flukonazol ile beraber sisaprid uygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylar rapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimus beraber kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmış teofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımı sırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisite bulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.

Doz Önerisi:

 Kriptokoksik menenjit ile diğer bölgelerdeki kriptokoksik enfeksiyonlar tedavisinde başlangıç dozu olarak 400 mg ve izleyen günler için de günde bir kez 200 mg önerilmektedir. Bu doz alınacak klinik yanıta göre 400 mg’ye kadar yükseltilebilir.Yaygın kandidiyal enfeksiyonlar ile kandidemi olgularından başlangıç dozu olarak ilk gün 400 mg ve izleyen günler için de günde bir kez 200 mg önerilmektedir. Bu doz alınan klinik yanıta göre 400 mg’ye kadar yükseltilebilir ve olumlu sonuç alınana kadar devam edilir.Bu süre 4-6 hafta arasında değişmektedir ve olumlu sonuç alındıktan sonra tedaviye iki hafta daha devam edilmesi önerilmektedir.orofaringeal ve özofarengeal kandidiazistedavisi için başlangıç dozu olarak ilk gün 200 mg ve izleyen günler için de günde bir kez 100 mg önerilmektedir. Budo alınan klinik yanıta göre 400 mg’ye kadar yükseltilebilir. orofarengeal kandidiyazis günlerce devam edebilir; iyileşmeden sonra tedaviye en az 2 hafta daha devam edilmelidir. Özofarengeal kandidiazis en az 3 hafta süreyle tedavi edilmeli ve tedaviye tam iyileşmeden sonra en az iki hafta daha devam edilmelidir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın