Anasayfa » İlaç Rehberi » Makrosilin

Makrosilin

Makrosilin nedir ne için kullanılır, Makrosilin nasıl kullanılır, Makrosilin’in saklanması, Makrosilin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Makrosilin’in olası yan etkiler nelerdir.

Oral Süspansiyon

Ampisilin trihidrat

Ambalaj:

 250 mg/5 mL x 80 mL’lik şişe.

Endikasyon:

 Duyarlı bakterilerin etken olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları; sistit,üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus ve puerperal enfeksiyonlar gibi ürogenital enfeksiyonlar; enterit, kolanjit,enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; flebit, apse,erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile septisemi ve bakteriyel menenjit tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Penisilinekarşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerde kullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer,bu nedenle emziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri:

 Glossit,stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızarık, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatif dermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetik sistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları gö-rülebilir.

Doz Önerisi:

 Solunum ve yumuşak doku enfeksiyonlarında hastanın ağırlığı 20 kg veya daha fazla ise 250 mg her 6 saatte bir, hastanın ağırlığı 20 kg’dan aşağı ise 50 mg/kg/gün 6-8 saatlik eşit dozlara bölünerek verilir.Gastrointestinal ve ürogenital bölge enfeksiyonlarında hastanın ağırlığı 20 kg veya daha fazla ise 50mg, her 6 saatte bir; hastanın ağırlığı 20 kg’dan aşağı ise 100 mg/kg/gün, 6-8 saatlik eşit dozlara bölünerek verilir.N. gonorrhoeae’ye bağlı erkek ve kadınlarda üretrit tedavisinde, 1 g probenesid ile beraber 3.5 g olarak uygulanır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın