Melox

Lucrin nedir ne için kullanılır, Lucrin nasıl kullanılır, Lucrin’in saklanması, Lucrin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Lucrin’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon SC

Leuprolid asetat 1 mg/0.2 mL

Ambalaj:

 2.8 mL’lik çoğul doz içeren 1 Flakon, 14 enjektör ve 14 alkollü pamuk.

Endikasyon:

 İlerlemiş prostat kanserinin palyatif tedavisinde,uterus miyomu tedavisinde ve endometriyozis tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Leuprolid Asetat veya benzer nonapeptid lere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.İzole anafilaksi bulguları rapor edilmiştir. Gebelerde Veya ilacı alırken gebe olabilecek kadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 LhRH analogları ile tedavinin ilk haftalarında, önceden var olan semptom ve belirtilerde kö-tüleşmeolabilir. Semptomların kötüleşmesi fatal komplikasyonla birlikte veya birlikte olmayan paraliziye eşlik edebilir. Tanı konulmamış anormal vajina kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır. Anne Sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Ödem, angina,kardiyak aritmi, kusma/bulantı, anoreksiya, diyare, testis çapında azalma, sıcaklık basması/kızarıklık, impotans, jinekomasti ve libidoazalması, genel ağrı, parestezi, uykusuzluk, dispne, hemoptiz, dermatit,lokal cilt reaksiyonları, kıl büyümesi, dizüri, sıklık/aciliyet,hematüri, testis ağrısı, kemik ağrısı, miyalji, asteni, diyabet,ateş/titreme, boğazda sert nodül, kalsiyum artışı, ürik asitte artış,konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu, iştah artışı, gaz, eklem bozukluğu,miyalji, hipertoni, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi, genel ağrı,sinirlilik, parestezi, lokal deri reaksiyonları, vaginitis, asteni,kilo alma/verme, tat alma duyusunda bozukluk, flu sendromu, vajinal koku, hepatik disfonksiyon, menstrüel siklus bozuklukları, palpitasyon,senkop, taşikardi, gastrointestinal rahatsızlık, ağız kuruluğu,susama, iştah değişiklikleri, sıcak basması/kızarıklıklar, virilizm,akne, sebore, hirsutizm, ses değişikliği, miyalji, eklem bozukluğu,depresyon/ruhsal dengesizlik, nöromusküler bozukluklar, sinirlilik,sıkıntı, kişilik bozuklukları, hafıza bozukluğu, delüzyon, deri reaksiyonları, ekimoz, alopesi, saç bozuklukları, vaginitis, dizüri,laktasyon, asteni, kilo alma/verme, oftalmolojik bozukluklar,lenf bezleri hastalığı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 İlaç etkileşimleri beklenmez.

Doz Önerisi:

 Lucrin: Önerilen doz, günde bir kez SC olarak uygulanan 1 mg’dir (0.2 mL). Enjeksiyon yeri periyodik olarak değiştirilmelidir.Lucrin Depot: Mutlaka hekim denetimi ve kontrolü altında uygulanmalıdır.Prostat kanseri, uterus miyomu ve endometrioziste önerilen dozu 3.75 mg’dir. Ayda bir kez IM veya SC yoldan uygulanır.Enjeksiyon yeri periyodik olarak değiştirilmelidir.Lucrin Depot 3M: Mutlaka hekim denetimi ve kontrolü altında uygulanmalıdır.Önerilen dozu, her üç ayda bir 1 tek IM veya SC enjeksiyon şeklinde 11.25 mg’dir.Enjeksiyon Yeri periyodik olarak değiştirilmelidir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın