Anasayfa » İlaç Rehberi » Metoprim

Metoprim

Mellerettes nedir ne için kullanılır, Mellerettes nasıl kullanılır, Mellerettes’in saklanması, Mellerettes’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Mellerettes’in olası yan etkiler nelerdir.

Oral Solüsyon

Tioridazin

Ambalaj:

 30 mg/mL 30 mL’lik ambalaj.(1 mL=30 damla)

Endikasyon:

 Önerilen Doza göre anksiyete, gerginlik ve psikoza bağlı olmayan mental bozukluğa ait multi semptomlarda (örneğin ajitasyon, depresyon, uyku bozuklukları)ve de psikoza bağlı bozuklukların semptomlarını kontrol altına alma etkilidir. Özellikle şu durumlarda kullanılır: Klinikte kronik psikozlu hastalarda; ambulatuvar tedavi gören psikozlu hastalarda;sıklıkla çeşitli düzeylerde psikoorganik sendrom ile birlikte seyreden aşırı ajitasyon, anksiyete ya da anksiyete depresyon karışımı bulgular gösteren geriatrik hastalarda; alkolden kesilme devresindeki hastaların anksiyete, ajitasyon, perseküsyon ya da halüsinasyon gibi semptomlarını gidermede; ajite depresyonda yardımcı olarak.

Kontrendikasyon:

 Santral sinir sisteminin ağır depresif durumları ve koma hali, ekstrem durumlarda hipertansif ve hipotansif kalp hastalıkları, daha önce diğer fenotiyazinler duyarlık ve kan diskrazisi, ayrıca sarılık gibi hipersensitivite reaksiyonu saptanmış kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Hastaların reaksiyonlarını zayıflatabilir (örneğin araç ve makine kullanımı). Karaciğer bozukluğunda,hepatik fonksiyonların düzenli kontrolü gerekir. -Gebelikte zorunlu olmadıkça verilmemelidir. Tioridazin alan annelerin çocuklarını emzirmeleri gerekmektedir.

Yan Etkileri:

 Sedasyon,baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon, burun tıkanması, ağız kuruluğu,uyum bozuklukları, üriner retansiyon ya da inkontinans, galaktore,menstrüel düzensizlikler, ereksiyon (zayıflığı ya da priapizm) ve ejakülasyon bozuklukları, allerjik deri döküntüleri, fotosensibilite,bulantı, kabızlık, kilo değişikliği, hipertermi, sarılık, izole olgularda ilacın derhal kesilmesini gerektiren nöroleptik malign sendrom (kas sertliği, hipertermi, konfüzyon, otonomik dengesizlik)gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Antihistaminiklerin,SSS depresanlarının, alkolün santral depresan etkilerini ve antikolinerjik ajanların antimuskarinik etkileri ile kinidinin inhibitör kardiyak etkilerini arttırabilir. Levodopanın antiparkinson ik etkilerini azaltabilir. Adrenerjik vazokonstriktörlerin presör etkisiniazaltabilir. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında fenotiyazinler sedatif ve antimuskarinik etkileri artabilir ve uzayabilir. Lityum İle birlikte kullanıldığında, nöroleptik ajanların neden olduğunu-nörotoksisite ve ekstrapiramidal semptomlar şiddetlenebilir.b adrenerjik blokerlerle birliktekullanımı fenotiyazinlerin plazma konsantrasyon düzeylerindeartışa yol açabilir. Antasitler ve antidiyareik ilaçlar fenotiyazinler emilimini inhibe edebilirler.

Doz Önerisi:

 Mellerettes Süspansiyon: Özellikle çocuklar ve geriatrik hastalar için uygundur.Bir miktar suya veya meyve suyuna karıştırılarak alınır. Dozaj ve alım zamanı semptomların şiddet derecesine göre bireyler için ayrı ayrı düzenlenmelidir. Alt sınırın üzerindeki günlük dozlar genelde 2-4’e bölünerek verilir. 1 ve 1 yaşın üzerindeki çocuklara vücut ağırlığının her bir kg’si başına günde 0.5-2.0 mg; yetişkinlere 10-75mg/gün verilir.

Mellerettes Tablet:

 Yetişkinlerde semptomların şiddet derecesine göre günlük doz 10-75 mg’dir. 10 mg’nin üzerindeki tozlar genelde 2-4’e bölünerek verilir.

Melleril Draje:

 Erişkinler için semptomların şiddet derecesine göre günde 25-75 mg ve psikiyatride, ciddi nö-rozlardave ambulatuvar psikozlarda günde 25-150 mg uygulanır. Klinikteki Psikozlu hastalara 100-600 mg, ambulatuvar psikozlu hastalara 50-300 mg, ajite depresif ve geriatrik hastalara 25-200 mg, alkolizm tedavisinde hastalara 100-200 mg, ciddi nö-rozlarda 25-150 mg verilir. Maksimum günlük doz 800 mg’dir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın