Anasayfa » İlaç Rehberi » Metpamid

Metpamid

Tablet

Koçak

Etambutol HCI

Ambalaj: 500 mgx50 Tablet.

Eşdeğeri: TambutolTablet: 500 mgx50 tabletAtabay.

Endikasyon: Akciğertüberkülozunun rehabilitasyonunda endikedir. Bu rehabilitasyonda, genelliklebir veya iki antitüberkülotik ilaçla kombinasyon halinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Etambutoladuyarlı olan veya optik nevriti olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hamilelerde, fetüs üzerinde kayda değer bir etkibırakmamakla beraber, doğum yapabilecek bayanlardaki muhtemel teratojeniketkisi dikkate alınmalıdır. Renal işlevi düşük hastalardailacın dozu eksiltilmelidir. Etambutolun gö-rme mahareti üzerineters tesirleri olabileceğinden fiziksel tahlile oftalmoskopi,parmak perimetresi ve renk ayrımı da dahil olmalıdır.

Yan Tesirleri: Uzun sürelitedavilerde ve doza bağlı olarak optik nevritisle alakalı olarakvisual acucity’de eksilme gö-rülür. Alerjik kızarıklıklar, gastrointestinalbozukluklar, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, ateş, baş sızısı,uyku hali, anoreksi, abdominal sızılar, halusinasyon, ürik asit düzeyindeartış ve geçici olarak karaciğer işlevlerinde bozulmalar gö-rülebilir.

Doz Teklifi: Miambutoltüberküloz rehabilitasyonunda tek başına kullanılmamalı,netlikle öteki anti verem ilaçlarla kombine kullanılmalıdır.Günlük dozuntamamı bir defada alınmalıdır. Absorpsiyonu yiyeceklerle birliktealındığında pek etkilenmediğinden tok karnına kullanılabilir.İlk kere verem rehabilitasyonu uygulanan hastalara 15 mg/kilogram/-gün, tek dozolarak verilir. Daha evvel verem rehabilitasyonu yapılmış hastalara25 mg/kilogram/gün tek doz, 60 gün sonra doz 15 mg/kilogram/gün’e düşürülerek tedaviyedevam edilir. 13 yaşından minik çocuklarda kullanımı ö-nerilmez.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın