Anasayfa » İlaç Rehberi » Mikrosid

Mikrosid

Miflonide nedir ne için kullanılır, Miflonide nasıl kullanılır, Miflonide’in saklanması, Miflonide’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Miflonide’in olası yan etkiler nelerdir.

İnhaler Kapsül

Budezonid

Ambalaj:

 200µgx60 inhaler kapsül+1 inhaler

: : 400 µgx60 inhaler kapsül+1 inhaler.

Endikasyon:

 Altta yatan solunum yolları enflamasyonunun kontrolü için sürek tedavisinde glu kortikosteroidlere gereksinim gösteren bronşiyal astımlı hastalarda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Duyarlı kişilerde ve aktif veya sessiz seyreden akciğer tüberkülozlu hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Hastalara, inhale edilen budesonid tedavisinin profilaktik niteliği ve semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiği anlatılmalıdır. Supleman sistemik kortikosteroidler ve budesonid ile tedavi birdenbire kesilmemelidir. Kesin gerekli olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır. Budesonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Yan Etkileri:

 Boğazda hafif bir irritasyon,öksürük ve ses kısıklığı gö-rülebilir. Orofarenkste kandida enfeksiyonu gelişebilir. Çok seyrek olarak bazı hastalarda lokal kortikosteroid tedavisine bağlı olarak deri reaksiyonları (ürtiker, kızarıklık,dermatit gibi) gö-rülebilir. Çocuklarda sinirlilik, aşırı hareketlilik,depresyon ve davranış bozuklukları gibi psikiyatrik belirtiler gözlenmiştir.

Doz Önerisi:

 Doz kişiye göre, astımın kontrol edilmesi için gereken en düşük düzey elde edilecek şekilde ayarlanmalıdır. Astımın kontrol edilebilmesi için budesonid düzenli olarak her gün alınmalıdır.İlaç Aerolizer ile uygulanmalıdır.Erişkinlerde: Normal sürek dozu günde iki kez 200-400 µg’dir. Şiddetli astım nöbetleri sırasında, hasta oral kortikosteroidtedavisinden budesonid inhalasyon tedavisine geçirilirken veya oral kortikosteroidtedavi dozu azaltıldığında, günlük doz 2-4 eşit bölümde azami 400-1600 µg’yeyükseltilebilir.Çocuklar: Normal sürek dozu günde iki kez 100-200 mikrogramdır.Azami günlük doz 800 µg’dir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın