Anasayfa » İlaç Rehberi » Mirena

Mirena

Ampul

Adeka

Sülpirid

Ambalaj: 100mg/3 mLx6 ampul.

Eşdeğeri: ZepridAmpul: 100 mg/2 mLx 6 ampul(Nobel).

Meresa

Kapsül

Sülpirid

Ambalaj: 50 mgx30, 50 ve 100 kapsül.

Eşdeğeri: SülpirKapsül: 50 mgx30 kapsül(SanofiAventis);ZepridKapsül: 50 mgx30 kapsül(Nobel).

Meresa Fort

Tablet

Sülpirid

Ambalaj: 200 mgx24, 50 ve 100 tablet.

Eşdeğeri: DogmatilTablet: 200 mgx24 tablet(SanofiAventis);ZepridTablet: 200 mgx24 Tablet(Nobel).

Endikasyon: Bir nö-roleptikolarak, 600 mg/gün’den daha düşük veya eşit dozlarda genel olarak negatifsemptomlarla, 600 mg/gün’den daha yüksek dozlarda ise pozitif semptomlarlaseyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda etkilidir.

Kontra Endikasyon: Sülpiridekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Feokromositomasıolan veya olduğu düşünülen kişilerde kullanılması önerilmez. Alkolve ldopa ile kombinasyonları önerilmez.

Uyarılar: Ciddi duyarlıkları nedeniyleyaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek bozukluğunda dozunazaltılması veya tedaviye ara verilmesi önerilir. Mümkünse, gebeliğinsonlarında nö-roleptiğin dozu azaltılmalıdır. Sülpiridin anne sütünekarışma oranı, günlük dozun binde biridir.

Yan Etkileri: Amenore,galaktore, jinekomasti, frijidite ya da impotens, hiperprolaktinemi,kilo artışı gö-rülebilir. Uzun süreli kullanımda tardif diskinezigörülebilir. Ayrıca, uyuşukluk veya somnolans ve ortostatik hipotansiyonda bildirilmişitr.

İlaç Etkileşimleri: Alkol veldopa ile birlikte kullanılmamalıdır. Antihipertansifler ve diğer SSSdepresörleri ile birlikte kullanımı dikkat gerektirir.

Doz Önerisi: Meresa Ampul: Terapö-tik gereksinmelere gö-re dozaj günde 3kez 1-2 Ampul IM olarak uygulanır. Hastalığın ağırlığına gö-re tedavininseyri sırasındaMeresa Fort Tablet’e geçilebilir.

Meresa Kapsül: Erişkinlerde psikosomatik hastalıklardagünde 100-200 mg (2-4 Kapsül) önerilir. Kapsüller çiğnenmeden, bir miktarsu ile yutulmalıdır. Günlük dozlar genellikle günde iki kerede uygulanır.

UterjinDraje: 0.125 mgx20 draje(Biofarma).

Endikasyon: Uterus subenvolüsyonu,loşi retansiyonu, doğum ve düşük sonrası kanamalarının tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelik,doğumun ilk evresi, doğumun ikinci evresinde başın taçlanmasındanönce (metilergometrin doğum indüksiyonu ya da hızlandırılmasıiçin kullanılamaz); ciddi hipertansiyon, preeklampsi, eklampsi,oklüzif vasküler hastalıklar (iskemik kalp hastalığı dahil), sepsisve ergot alkaloidlerine aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Metilergometrin, makat gelişive diğer anormal prezantasyonlarda bebeğin doğumu tamamlanmadanve çoklu doğumda son bebek doğumu gerçekleşmeden önce verilmemelidir.Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Araç ve makine kullanım üzerine bilinen bir etkisi yoktur, ancak yinede, özellikle tedavinin başlangıcında araba ve makine kullanırkendikkatli olunmalıdır. Emziren kadınların bu ilacı birkaç gün kullanmasıile emzirilen bebeklerde zehirlenmeye dair izole bildirimler vardır.Emzirme sırasında kullanımı önerilmez.

Yan Etkileri: Sık olarakbaş ağrısı, hipertansiyon, deri dö-küntüleri, karın ağrısı (uteruskasılmaları sonucu); seyrek olarak baş dönmesi, konvülsiyonlar,gö-ğüs ağrısı, hipotansiyon, bulantı, kusma, terleme artışı; nadirolarak bradikardi, taşikardi, çarpıntılar, periferik vazospastikreaksiyonlar; çok nadir olarak hallüsinasyonlar, miyokard enfarktüsüve anafilaktik reaksiyonlar gö-rülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Lohusalıkta bromokriptin ilemetilergometrinin birlikte uygulanması önerilmez. Halotan ve metoksiflurangibi anestezikler metilergometrinin oksitosik potansiyeliniazaltabilir.

Doz Önerisi: Subenvolüsyon, loşi retansiyonu, doğum ve düşüksonrası kanamalarda oral olarak günde 3 kereye kadar 0.125 mg ile0.25 mg.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın