Anasayfa » Genel » Naşit Özcan (Dede)

Naşit Özcan (Dede)

Naşit Özcan Dede Biyografisi

Naşit Özcan, 1886’da istanbul’da Şehzadebaşı’nda doğdu, anne ve babası heKim. Bayezit Rüştiyesi ’nden sonra ailesi onu Baytar Mektebi ’ne yazdırmış, Veteriner hayvan hekimi olmasını istemişlerdi. Ama o aralıksız mektebi kırıp tiyatro izlemeye giderdi. Daha sonra babası onu Muzika-ı Humayun ’a gönderdi. Oyunculuk hayatı Mızıka-ı Hümayun’u bitirdiği senelerde Abdürrezzak Efendi ’nin yanında başladı.
Tiyatrocu Adaletliye Naşit ve Selim Naşit Özcan‘ın babasıdır.

Meşrutiyetin ilanından iki sene sonra tiyatro topluluğunun dağıtılmasıyla heveskâran toplumuyla ilk temsillerine başladı. İlk oyunu “Haremağası Ut Meşkediyor”‘ dur. “Meşrutiyeti Osmaniye” kumpanyasında Nurettin Şefkati, Eliza Binemeciyan, Hekimyan ile birlikte çalıştı. Daha sonra Rıdvan Paşa’nın oğlu Reşat Bey ile “Sahne-i Heves” yaptı. Heveskerân Cemiyeti’nde Büyük Behzat ile sonra Kemal Emin ile Ortaköy tiyatrosunda oynismi. 1910-11 de Kavuklu Hamdi ve Ufak İsmail ’in ortaoyunu topluluğu, Kel Hasan ’ın tuluat topluluğu, Manakyan topluluğu gibi muhtelif topluluklarda uzun sure çalıştı.

Saray tiyatrosunda kısa zamanda dikkati sürüklemiş, ismi ‘Sultan Hamid ’i güldüren adam ’a çıkmıştı. Saray tarafından Fransa ’ya gönderildi. Dönüşünde n pantomim topluluğuna katıldı. Sinema, ortaoyunu ve melodramlardaki başarısının yanı gizeme hakikat ününü yeni tipler yarattığı tuluat tiyatrosunda kazandı. Orta oyununun yanı gizeme kukla ve karagöz de çalışmış, muhtelif yerel tipleri ve azınlık taklitleriyle tuluat tiplemesi olan İbiş‘e şahsiyet kazandırmış. Aşçıbaşı Tosun Ağa, Leblebici Horhor, Hoşkadem Kalfa, Surpik Dudu yarattığı ve başarıyla oynadığı en önemli tiplerdir.

Bir gün bir temsilin ardından kulise gelen ustası Gülünç Abdi Efendi molla kuşağını ve takkesini çıkarmış Naşit Bey ’e devretmişti. Artık gülünç-i şehir unvanı ona aitti. Kendi kumpanyasını kurmak için yola koyuldu. Kendi ismina kurduğu topluluklarda çalışmalarını Cumhuriyet döneminde de sürdürdü.

Naşit Özcan, 1917 ’de Leman Hanım ’la evlendi. Çocukları olmuyor diye ayrıldı. Kumpanyadaki Kemani Yorgi Efendi ’nin kızı kantocu, Sahne ismi Seniye olan Amelya hanım ile 1926’da evlendi. Amelya hanım evlenince Emel isminı aldı. Bu evliliğinden Selim Naşit Özcan d.Ağustos 1928 ve Adaletliye Naşit d.17 Haziran 1930 isminda iki çocuğu oldu.

1942 ’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ’ne yatırıldı. 3 ay sonra eve döndüğünde durumunda pek bir farklılık yoktu. 26 Nisan 1943’de İstanbul ’da evinde can verdi.

Oynadığı oyunlardan bazıları şunlardır: Beyimin Tiyatro Merakı, Yahudi Hekimin Kapatmayı, İstanbul Çapkını, Çifte Köy Düğünü. 1932′den başlayarak bazı filmlerde de rol aldı. Dört film yapan Naşit Özcan Bey, “Bir Ulus Uyanıyor” isimli filmde asker “İstanbul Sokaklarında” dilenci rollerinde oynamış, “Naşit Dolandırıcı” ve “Düğün Gecesi” isimli iki de komedi yapmıştır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın