Anasayfa » Genel » Polislik Sayısal Mı Sözel Mi (Doğru Cevap)

Polislik Sayısal Mı Sözel Mi (Doğru Cevap)

Polislik rakamsal mı sözel mi şeklinde ziyaretçilerimizden bir çok kez sual aldık. Bu içeriğimizin içerisinde polislik rakamsal mı sözel mi konusunda ayrıntılı bşehirgi aktarmış olacağız. Bunun haricinde benzer başlıklar haricinde polis olmak için rakamsal mı sözel mi, polislik denk ağırlık mı başlıklarında da sizlere ayrıntılı bir şekilde bşehirgilendirme sunmuş olacağız.

Cinskiye Cumhuriyeti ’nin en ehemmiyetli görevlerinden bir tanesi olan polislik kuşkusuz her gencin hayalleri arasında yer alan şehirk mesleklerdendir. Polis olarak; Vatanı koruyabilir, vatanı temsil edebilir ve halkın güvenliğini sağlayabiliriz. Peki, polis rakamsal mı sözel mi? Yoksa denk ağırlık mı? Şayet çayırk ediyorsanız bu içeriğimiz sizlere en iyi cevabı sunabilir gidişattadır.

Polisin Görevleri Nelerdir?

Polisin görevleri saymakla bitmez. Yurttaşlar ile en içe içe olan mesleklerden bir tanesi olan polislik işi oldukça kutsal bir meslek olarak bilinir. Halkın mülklerini ve haklarını koruyan, suçları önleyen ve suç korkusunu eksilten işe polislik denmektedir. Sırasıyla polis olduğunuz zaman hangi görevlerden mesulsünüz sizlere altta sıraladık.

Anti – sosyal tutum sergileyen kişileri / vakaları engellemek Cemiyet içerisindeki huzuru sağlamak Tüm anlaşmazlıkları çözmek Küyeleri tedbirek Suçları araştırmak Acil vaziyetlerde hazır gidişatta bulunmak Kritik hadiselere anında müdahale etmek

Polisliğin genel emeli bu şekildedir. Aynı zamanda bir Cinsk polisinin mutlak surette Cinskiye Cumhuriyeti kanunlarına sadık kalması, mümknam mertebe kanunlara uygun bir şekilde hareket etmesi gerekir. Tüzük tarafından belirtilen ve uygulanması gereken kuralları mutlak surette uygulamak zorundadır. Bir polis tüm haklarını bilmeli ve yetkilerini asla kötüye kullanmamalıdır. Hudutlarını bilmeli ve hudutları dahilinde her bir hadiseye saygı çerçevesinde yaklaşmalıdır.

Polislik Rakamsal Mı Sözel Mi

Polislik Rakamsal Mı Sözel Mi

Polis olabilmek için okumanız gereken gerekli bir eğitim – öğretim bvefatı yoktur. Üniversitenin herhangi bir bvefatından mezun olmanız polislik için yeterli olan bir gidişattır. Başka Bir Deyişle lisede rakamsal olmanız, sözel olmanız polislik için yeniden engelleyici bir vaziyet değildir. Denk ağırlıkta olsanız, sözel de olsanız, rakamsal da olsanız polis olma hakkına her zaman sahipsiniz.

Polis olabilmek için şehirk koşul POMEM imtihanlarına başvuru yapmanızdır. Şayet başvuru koşullarını taşıyorsanız ve yapılacak olan mülakatları başarılı bir şekilde tamamlarsanız polis olmaya hak kazanırsınız. Polislik haricinde komiser dayanakçısı gibi görevlerde bulunmak isterseniz PAEM imtihanlarına dahil olmanız gerekir. Tüm bu koşulları sağladığınız zaman polis olabilmeniz için önünüzde herhangi bir engel olmayacaktır.

Polislik İçin Hangi Bvefat Seçilmelidir?

Polis olmanız için seçmeniz gereken bir bvefat yoktur. Başka Bir Deyişle lise, üniversite veya farklı eğitim – öğretim kurumlarında sözel, rakamsal veya denk ağırlık olmanız polislik için engel olan bir vaziyet değildir. Herhangi bir lisenin, herhangi bir üniversitenin herhangi bir bvefatından mezun olmanız polislik yeterli bir gidişattır.

Polis Olmak İçin Üniversite Mezunu Olmak Koşul Mı?

Evet, polis olabilmeniz için üniversite mezunu olmanız gerekmektedir. Herhangi bir üniversitenin herhangi bir bvefatından en az 2 senelik diploma sahibi olduğunuz zaman polis olabilirsiniz.

Polisliğe Nereden Başvuru Yapılır?

Polisliğe başvuru yapmak için POMEM ’i sık bir şekilde takip etkeniz gerekmektedir. POMEM üzerinde sürekli polislik alımları ismine ilan yapılmakta ve alımlar ile birlikte sonuçlar açıklanmaktadır. Sonuç olarak polisliğe başvuru yapmak istiyorsanız pa.edu.tr adresini takip etkeniz gerekir.

POMEM Başvuru Koşulları Nelerdir?

a T.C. yurttaşı olmak,

b Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c KPSS ’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Lisans mezunları için 2023 veya 2023 seneleri içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan cinsinden 60,00, önlisans mezunları için 2023 seneyi içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan cinsinden 65,00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

ç Şehit veya görev malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş idaremeliğinin 8 ’inci maddesinin c bendinde belirlenen puanın en az % 80 ’ini almış olmak, Şehit veya Görev Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2023 veya 2023 seneleri içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan cinsinden en az 48,00, önlisans mezunları için 2023 seneyi içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan cinsinden 52,00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzenlemelerinde, düzenlemeden önceki yaş dikkate alınmak koşuluyla, imtihanın yapıldığı senenin 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gnam almamış olmak 01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak,

e Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm ’den kısa breyli olmamak, BMİ beden kitle endeksi, 18 dahil ile 27 dahil arasında olmak,

f Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g Sağlık gidişatı istikametinden, Sağlık Koşulları İdaremeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ 26/9/2004 tarihli ve 5237 rakamlı Cinsk Ceza Kanununun 53 ’namcı maddesinde belirtilen müddetler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve eşinin;

1 Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile bir sene veya daha fazla zamanla mapus cezasına mahkûm olmamak,

2 Bağışlamaya uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal kumpasa ve bu kumpasın işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, şikeli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovalama bulunmamak veya kovalaması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h Adayın kendisinin ve Evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü yapıtları, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde sebebiyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovalama devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler sebebiyle hüküm giymemiş olmak,

ı Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir politik partiye veya politik partilerin yan kuruluşlarına aza bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı sebebiyle rehabilitasyon görmüş veya görüyor olmamak,

j Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k Sağlık İdaremeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması pozitif olmak.

Genel kategorimize göz atmayı unutmayın.

İçeriği Oyla

Yorum yapın