Anasayfa » Genel » Prof.Dr.Oğuz Özyaral

Prof.Dr.Oğuz Özyaral

Oğuz Özyaral Biyografisi

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, faal olarak İstanbul Rumeli Üniversitesinde rektör dayanakçılığı misyonunu sürdürmektedir.

Oğuz Özyaral, 22 Temmuz 1956 tarihinde İstanbul ’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ’nden 1979 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Şirket İktisadı Enstitüsü bünyesinde Şirket İktisadı İhtisası yapmıştır. Ardından Mikrobiyoloji Yüksek lisansını, 1989 senesinde ise Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ’nda bitirmiştir. Hollanda Krallık Yüksekokulları CBS Enstitüsü tarafından yüksek başarı ile şereflendirilmiştir.

Oğuz Özyaral, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Şirket Yönetimi ve Organizasyonu Bvefatında Sağlık Kurumu ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi ’nde yüksek lisans ve aynı yıl, İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Hekime çalışmalarını bitirmiş ve Farmasötik Mikrobiyoloji Hekimi ünvanını almıştır.

Oğuz Özyaral, 2007-2009 seneleri arasında Yard. Doç.Dr. olarak Okan Üniversitesi, İş Yüksek Mektebi, Okan Üniversitesi, İktisadi Yönetimsel Bilimler Fakültesi, Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Mektebinde öğretim misyonlusu olarak vazife yaptı.

2010-2014 seneleri arasında ise evvel Yard. Doç.Dr., sonra da Doç.Dr. olarak Yeni Asır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri İş Akademisinde müdür olarak çalıştı. Aynı zamanda 2010-2011 seneleri arasında Yeni Asır Üniversitesinde Talebe Dekanı oldu.

2009-2015 seneleri arasında Yeni Asır Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Farmasötik Mikrobiyoloji dalında öğretim abonesi olarak vazife yaptı.

Oğuz Özyaral, 2012 senesinin Nisan ayında, YÖK tarafından Genel Mikrobiyoloji alanında üniversite Doçentliğine ve 11 Ekim 2017 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.

2016 -2017 seneleri arasında İstanbul Rumeli Üniversitesi İş Yüksek Mektebi Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri İş Akademiyi Müdür vekilliği yapmıştır. 2017 senesinde profesör olunca İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademiyi Müdürü olarak misyonuna devam etti.

Prof. Dr. Oğuz Özyaral ’ın Milli ve Beynelmilel platformlarda yayımlanan 278 bilimsel çalışma ve yazısı, 16 adet kitapta bvefat ve 1 adet İngilizce, 3 adet Türkçe basılı kitabı bulunmaktadır.

Sektörel ve akademik olarak çalışma alanları Mikrobiyoloji, Epidemiyoloji, Etraf Sıhhati, İş ve Emekçi Sıhhati, İş Sıhhati ve Güvenliği, İş Hijyeni, Eğitim ve İrtibat Becerileri, Sağlık Siyasetleri ile Sağlık Kurumu ve Sağlık Müesseselerinde Yönetsel Çalışmalar ve Ulus Sıhhati mevzuları üzerinedir. Yapılan çalışmalarına toplam 97 atıf verilmiştir. Bugüne kadar Sağlık Yönetimi ve İş Sıhhati ve Güvenliği alanlarında 15 tanesi tezli olmak üzere toplamda 191 adet yüksek lisans ve 1 hekime çalışması yaptırmıştır.

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, üniversitelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve hekime programlarında 30 değişik ders vermiştir. Türkiye ’de Eczacılık alanında Eczacılık ve Ulus Sıhhati ’nın kurucusudur.

14 Aralık 2015 tarihinde başlayıp 22 Ocak 2016 tarihinde yayından kaldırılan Show TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan “Titiz misin?” programının sunuculuğunu yaptı.

Üniversite Talebe Dekanlığı, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğü, MYO Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Akademi Müdürlüğü, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile Ulus Sıhhati Anabilim Dalı başkanlıkları gibi yönetimsel vazifelerde de bulunan Prof. Dr. Oğuz Özyaral İstanbul Rumeli Üniversitesi ’nin kurucu öğretim abonesi ve senato azasıdır. Ayrıca Silivri Kent Konseyi Başkanı misyonunu yürütmektedir. Günümüzde hali hazırda faal olarak İstanbul Rumeli Üniversitesinde rektör dayanakçılığı misyonunu sürdürmektedir.

Koronavirüs Kovid-19 kuşkusu ile Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Sağlık Kurumunda rehabilitasyon altına alınan Profesör Dr. Oğuz Özyaral‘ın koronavirüs testi 4 Nisan 2023 tarihinde pozitif çıktı.

Kitapları :
2008 – Sağlıkta Temel Kavramlar – Eczane Çalışanı Eğitimi El Kitabı

Bilimsel Kuruluşlara Abonelikler:
AİDS ’le Savaşım Derneği
Ankara Mikrobiyoloji Toplumu
ANKEM: Antibiyotik ve Kemoterapi Toplumu
DAS. Dezenfeksiyon, Asepsi, Sterilizasyon Derneği
Türkiye Biyoetik Derneği
Türk Mikrobiyoloji Toplumu
IPSF: Beynelmilel Eczacılık Talebeleri Federasyonu Merkezi İsviçre ’de olan bu federasyonun 1983–1986 seneleri arasında Türkiye temsilciliğinin başkanlığını yaptı
KÜKEM: Kültür Koleksiyonları ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
Sağlık İdareyicileri Derneği

İçeriği Oyla

Yorum yapın