Rif

Rivotril nedir ne için kullanılır, Rivotril nasıl kullanılır, Rivotril ’in saklanması, Rivotril ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Rivotril’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Ampul IV

Klonazepam

Ambalaj:

 1 mg/1 mLx5 Ampul ve 1 mLx5 çözücü ampul.

Ambalaj:

 2.5 mg/mL x 10 mL’lik şişe.

Tablet

Klonazepam

Ambalaj:

 2 mgx30 Tablet.

Endikasyon:

 Bebek ve çocuklarda ortaya çıkan muayenehane sara formlarının çoğu, özellikle tipik ve atipik absanslar Lennox belirtiyi, “nodding” spazmları,primer yada sekonder jeneralize tonik klonik nöbetlerde endikedir.Ayrıca yetişkinlerin sarasında ve fokal nöbetlerde de kullanılabilir.

Kontrendikasyon:

 Klonazepamaaşırı duyarlığı olduğu öğrenilenlerde kontrendikedir. alışkanlık yapan ilaçlara veya içkiye bağımlılığı bulunan hastalarda veya miyastenia gravis hastalarında kullanılmamalıdır. Spinal veya serebral atakside,içki, öbür antiepileptik ilaçlar, hipnotikler, analjezikler,nöroleptik ilaçlar, antidepresanlar ve lityum ile oluşan akut intoksikasyonlarda,ileri derecede karaciğer zararında siroz gibi veya uyku apnesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Daha evvelden solunum sistemi, karaciğer veya böbrek hastalığı bulunan veya öbür santral tesirli ilaçlar veya antikonvülsan ilaçlarla rehabilitasyon gören yaşlı hastalar, çok dikkatli doz ayarlamaları gerektirir. Uygun rehabilitasyon gören sarih açılı glokomlu hastalara uygulanabilir ancak, şiddetli dar açılı glokomlu hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 uzun süreli rehabilitasyonda, tremor, terleme, ajitasyon, uyku kumpassızlıkları ve anksiyete, nöbetler ve semptomatik psikozlar gibi yoksunluk semptomları uzun zaman kullanımdan sonra, özellikle günlük doz birden eksiltildiği zaman ortaya çıkabilir. Tercihen rehabilitasyon süresince veya ilk birkaç gün içinde taşıt, makine kullanma ve öbür riskli etkinliklerden sakınılmalıdır. Hamilelerde kesin belirlenmiş ve zorlayıcı bir endikasyonu varsa kullanılmalıdır. Anne sütüne geçtiğinden emzirme dö-nemindekullanılmamalıdır.

Yan Tesirleri:

 Bitkinlik,uykuya meyil, yorgunluk, baş dönmesi, sersemlik ve ataksi sık görülen yan tesirlerindendir. ajitasyon, eksitabilite, irritabilite, saldırgan tavırlar, konsantrasyon bozukluğu, tepkinlerde yavaşlama ve anterograd amnezi kollanmıştır. Ender olgularda ürtiker, pruritus,ten döküntüsü, anjiyonörotik ödem, faringeal ödem, geçici saç dökülmesi, pigmentasyon farklılıkları, bulantı, epigastrik semptomlar,baş sızısı, gö-ğüs sızısı, trombositlerde eksilme, cinsel istekte eksilme, empotans ve idrarı yakalayamama gibi yan tesirler görülebilir.Çocuklarda görülen, sekonder seks özelliklerinin reversibl ve erkek olarak ortaya çıkması ve anafilaktik şok gibi izole olgularda bildirilmiştir. Rehabilitasyonun uzun zaman ve yüksek dozlarda verildiği vaziyetlerde, konuşmanın yavaşlaması veya bozulması, yürüme ve hareketlerde koordinasyon bozukluğu ve görme bozuklukları gibi reversibl bozukluklar gö-rülebilir. Bebek ve minik çocuklarda, öksürük ve bronş salgılarını artırabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Klonazepamın Valproik asitle kombinasyonu petit mülk status epileptikusa neden olabilmektedir. Öbür santral tesirli ilaçlarla beraber kullanılması antiepileptik ilaçlar, anestezikler, hipnotikler, psikoaktif ilaçlar ve bazı analjezikler ilaç tesirlerinin karşılıklı olarak çoğalmasına neden olabilir. Netlikle içki alınmamalıdır.

Doz Teklifi:

 Rivotril Ampul: Bebekler ve minik çocuklarda yavaş IV enjeksiyonla½ Ampul 0.5 mg. yetişkinlerde yavaş IV enjeksiyon 1 Ampul. Bu doz infüzyonla gerektiği kadar yinelenebilir. IM uygulama, IV uygulamasının yapılamadığı istisnai vaziyetlerde yapılmalıdır. IV olarak maksimum günlük doz 13 mg’dir.

Rivotril Damla/Tablet: Bebekler ve 10 yaşına kadar yada 30 kilogram’ye kadar çocuklar için günde 0.01-0.03 mg/kilogram’dir. 10 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için önerilen doz günde 1-2 mg’dir.yetişkinler için maksimum terapötik doz 20 mg/gündür.Rivotril Damla, netlikle damlalıktan dolaysız ağız içine damla atılmamalıdır. Su, çay veya meyve suyuna karıştırılarak verilmelidir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın