Anasayfa » İlaç Rehberi » Serophene

Serophene

Serophene

Film Tablet

Sefprozil

Ambalaj:

 500 mg x 10 tablet.

Oral Süspansiyon İçin Toz

Sefprozil 250 mg/5mL

Ambalaj:

 250 mg/5 mL x 60 mL’lik şişe.

Endikasyon:

 Duyarlı bakteri suşlarının neden olduğu farenjit,tonsillit, sinüzit ve otitis media gibi üst solunum yolu enfeksiyonları;bronşit, pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonları; ten ve yumuşak doku enfeksiyonları çıbanlarda cerrahi drenaj gerekir; akut sistit dahil karmaşık olmayan idrar yolu enfeksiyonlarının rehabilitasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Sefprozil rehabilitasyonu uygulamadan evvel, hastanın daha evvelden sefprozile, sefalosporinlere, penisilinlere ve değişik ilaçlara fazla duyarlı olup olmadığı belirlenmelidir.b laktam antibiyotikler arasındaçapraz duyarlık olduğu netlikle ispatlandığından, penisilineduyarlı şahıslara dikkatle uygulan-mülküdür. Ciddi böbrek eksikliği olan hastalarda sefprozilin total günlük dozu eksiltilmelidir. Gebe Bayanlarda yeterli ve hakimiyetli çalışmalar olmadığından, gebelikte lüzumlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Dozun ‰3’şöhret—den daha azıanne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Tesirleri:

 Diyare, bulantı, kusma,karın sızısı, Ankara Sanat Tiyatrosuanonim Şirket SGOT yukselmesi, ALT SGPT yükselmesi, alkalin fosfataz yükselmesi, bilirubin yükselmesi, döküntü, ürtiker, baş dönmesi, hiperaktivite, baş sızısı, asaplılık, uykusuzluk, konfüzyon,uyuklama, eozinofili, diaper döküntü, süperenfeksiyon, genital kaşıntı ve vajinit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Aminoglikozidlerin sefalosporinlerle birlikte uygulanmasından sonra nefrotoksisite bildirilmiştir. Probenesidinaynı anda uygulanması sefprozilin AUC kıymetini iki katına çıkarır.

Doz Teklifi:

 12 yaşından büyük çocuklarda ve erişkinlerde doz, üst solunum yolu enfeksiyonlarında günde bir defa 500 mg, sinüzitte 12 saatte bir 250-500 mg, alt solunum yolu enfeksiyonlarında 12 saatte bir 500 mg, karmaşık olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında günde 1 defa 500 mg, ten ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 12 saatte bir 250 mg veya 24 saatte bir 500 mg’dir. Çocuklarda Serozil Muayenehane Çalışmalarda en az 6 aylık hastalara uygulanmıştır otitis mediada 12 saatte bir 15 mg/kilogram, üst solunum yolu enfeksiyonları, farenjitveya tonsilitte günde bir defa 20 mg/kilogram veya 12 saatte bir 7.5 mg/kilogram, sinüzitte 12 saatte bir 7.5 mg/kilogram 15 mg/kilogram, karmaşık olmayan ten ve yumuşak doku enfeksiyonlarında günde bir defa 20 mg/kilogram. Maksimum günlük pediatrik doz, erişkinler için önerilen günlük maksimum dozu geçmemelidir.Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının rehabilitasyonunda,Serozil 10 gün müddetle uygulanmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın