Anasayfa » İlaç Rehberi » Taxotere

Taxotere

Taxotere nedir ne için kullanılır, Taxotere nasıl kullanılır, Taxotere ’in saklanması, Taxotere ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Taxotere’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Enjeksiyonluk Konsantre

Dosetaksel

Ambalaj:

 20 mg/0.5 mL x 1 Flakon ve 1.5 mL seyreltici kapsayan 1 Flakon

: : 80 mg/2mLx1 Flakon ve 6 mL seyreltici kapsayan 1 Flakon.

Endikasyon:

 Meme Kanseri, minik hücreli olmayan akciğer kanseri, over kanseri, baş boyun kanseri ve prostat kanseri rehabilitasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Dosetaksel veya polisorbat 80 ile yönteme edilen değişik ilaçlara karşı hipersensitivite tepkinleri göstermiş olan hastalarda kontrendikedir. Hamile ve emziren hastalarda kullanılmamalıdır. Nötrofil rakamı<1500 hücre/mm3 olan hastalarda kullanılmamalıdır. Ağır Karaciğer bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Meme, minik hücreli olmayan akciğer, over, baş boyun kanseri hastaları için tüm hastalara, akışkan retansiyonu ve hipersensitivite tepkinlerinin şiddetini eksiltmek emeliyle, deksametazon gibi kortikosteroidlerle 16 mg günlük dozda örn günde iki kere 8 mgTaxotere Rehabilitasyonundan evvelki gün başlamak suretiyle 3 gün süresince ön rehabilitasyon yapılmalıdır. Prostat kanseri için, premedikasyon, dosetaksel infüzyonundan 12 saat, 3 saat ve 1 saat evvel uygulanan oral deksametazon 8 mg’dir. Hastalar Hipersensitivite tepkinleri açısından, özellikle birinci ve ikinci kürler yakından izlenmelidir. Erüpsiyonlar ve ardından alana gelen deskuamasyon lar gibi ciddi semptomlar sebebiyle rehabilitasyonun kesilmesi veya ara verilmesi gerektiği bildirilmiştir. Plevral efüzyon, perikardiyal efüzyon ve asit gibi ciddi akışkan retansiyonu olan hastalar yakından takip edilmelidir. Ciddiperiferik nöropati gelişimi doz eksiltilmesini gerektirir.

Yan Tesirleri:

 Kemik iliği supresyonu, ağır nötropeni, sepsis ve pnömoni gibi enfeksiyöz epizodlar, trombositopeni, minik çaplı tesirler ateş basması, pruritus ile veya tek başına kızarıklık, gö-ğüsdarlığı, sırt ağrısı, dispne, ilaç ateşi veya üşüme, hipotansiyon,bronkospazm, ödem ve daha ender olarak plevral efüzyon, asit, perikardiyal efüzyon ve kilo çoğalışı gibi akışkan yakalanması tabloları, cilt tepkinleri,parestezi, distoni veya ağrı, diyare, kusma, stomatit, hipotansiyon,paroksismal atrial taşikardi, atrial flutter, disritmi, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda bozulma, uygulama yerinde hiperpigmentasyon,inflamasyon, yerel eritem, cilt kuruluğu ve damar şişmesi, flebit,ekstravazasyon, alopesi, asteni, mukoza irini, artralji, miyalji görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Ketokonazol, siklosporin, terfenadin, eritromisin ve troleandomisin gibi ilaçlardan etkilendiğinden, aynı anda dosetaksel bu ilaçlar uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Doz Teklifi:

 Meme kanserinde önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2 olup, 6 siklus olarak her 3 haftada bir doksorubisin 50 mg/m2ve siklofosfamid500 mg/m2’den 1 saat sonra uygulanır. Minik hücreli olmayan akciğer kanserinde, dosetaksel her üç haftada bir, 1 saatlik infüzyon biçiminde uygulanır. Hiç kemoterapi almış hastalar için önerilen doz rejimi, dosetaksel 75 mg/m2ve hemen ardından 30-60 dakika vakitle cisplatin 75 mg/m2 biçimindedir. Evvelki platinbazlı kemoterapinin zafersiz kalmasından sonrakitedavi için, önerilen dozaj, tek casus olarak 75 mg/m2’dir. Over Kanserinde öneri edilen doz, her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli infüzyon olarak uygulanan 100 mg/m2’dir. Platin grubu ile kombinasyon halinde uygulandığında, önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2‘dir. Baş ve boyun kanseri hastalarında dosetaksel, üç haftada bir, 1 saatlik infüzyon biçiminde uygulanır. Önerilen dosetaksel dozu, sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde, 75 mg/m2’dir. Febril nötropeni ve enfeksiyon insidansını eksiltmek emeliyle, her kürün 5. gününden başlayarak 10 gün vakitle,oral florokinolon veya eşdeğeri intravenöz antibiyotiklerin verilmesi önerilir.Prostat kanserinde öneri edilen doz her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli infüzyon olarak uygulanan 75 mg/m2’dir. Oral yoldan günde iki kere 5 mg prednizon ve prednizolon sürekli olarak uygulanır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın