Anasayfa » İlaç Rehberi » Amaryl

Amaryl

Ampisid nedir ne için kullanılır, Ampisid nasıl kullanılır, Ampisid ’in saklanması, Ampisid ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Ampisid’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Enjektabl IM

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj: 

0.25 g 250 mg/125 mgx1 Flakon ve 1 mL ‰5 lidokain çözücü

: : 0.5 g 500 mg/250 mgx1 Flakon ve 1.8 mL ‰5 lidokain çözücü

: : 1 g 1 g/500 mgx1 Flakon ve 3.5 mL ‰5 lidokain çözücü.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin etmen olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; ten ve yumuşak doku enfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonları dır. Enjektabl Formlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonu olasılığı olan hastalarda postoperatif yara enfeksiyonu insidansını eksiltmek üzere perioperatif olarak da kullanılabilir. Postoperatif sepsis eksiltmek emeliyle, gebeliğin sonlandırılması veya sezaryen operasyonu sonrası profilaktik olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyon: 

Özgeçmişlerin Herhangi bir penisiline karşı alerjik tepkin bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Penisilin rehabilitasyonu yapılan hastalarda ciddi,hatta bazen fatal fazla duyarlık anafilaktik tepkinler bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden evvel, geçmişte penisilin, sefalosporin ve öbür allerjenlere duyarlılık tepkinleri olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik yarıyılında kullanım güvenliği henüz tespit etilmemiştir. Anne sütünde düşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Tesirleri: 

En sık gö-rülen yan tesir diyare/yumuşak gaitadır.Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık, karın ağrıları/-krampları seyrek gözlenmiştir. Enterokolit ve psödomembranöz kolit ender oluşabilir. Ten döküntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir.Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramüsküler uygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az rakamda hastada intravenöz kullanımdan sonra flebit veya enjeksiyon yerinde tepkin alana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol ve ampisilin beraber kullanımı, hastalarda ten döküntüsü insidansını, yalnız ampisilin alan hastalara göre, ehemmiyetli derecede artırır.

Doz Teklifi: 

Ampisid Flakon: yetişkinler için önerilen gşöhretlik doz 1.5 g 1g ampisilin/0.5 g sulbaktam ile 12g 8 g ampisilin/4 g sulbaktam arasında değişmektedir. Gşöhretlik maksimum sulbaktam dozu 4 g’dir.Enfeksiyonun şiddetine göre gşöhretlik doz 6-8 saat ara ile uygulanmalıdır. Hafif enfeksiyonlarda uygulama arası 12 saate çıkabilir.Çocuklar Ve bebekler için 6-8 saat ara ile uygulanan total 150 mg/kg/gşan doz önerilmektedir.Prematüre Ve yeni doğanlara ilk hafta için önerilen doz 12 saat ara ile uygulanan 150 mg/-kg/-gşan’dür. Rehabilitasyona, genelde, ateş düştükten sonra 48 saat devam edilmelidir. Olağan rehabilitasyon süresi 5-14 gşan arasında değişir;ciddi enfeksiyonlarda bu müddet uzatılabilir ve ek olarak ampisilin uygulanabilir. Cerrahi profilakside, yeterli doku konsantrasyonları sağlamak için anestezi başında 1.5-3g doz verilmeli ve gerektiğinde 6-8 saat arayla tekrarlanmalıdır.

Ampisid Süspansiyon/Tablet:

 Yetişkinler için önerilen doz 12 saat ara ile 375 mg 750 mg’dir. Doz enfeksiyonun şiddetine göre ayarlanmalıdır.30 kg’nin üzerindeki çocuklara yetişkinler için önerilen doz uygulanmalıdır.30 kg’dan daha hafif çocuklarda oluşan enfeksiyonların rehabilitasyonunda önerilen doz 50 mg/kg/gşan biçimindedir ve 2 denk doza ayrılınarak uygulanmalıdır.Rehabilitasyona 5-14 gşan devam edilmeli; ateş düştükten ve enfeksiyon bulguları kaybolduktan sonra 2 gşan daha rehabilitasyon sürdürülmelidir. Akut mafsal romatizması ve glomerülonefrit karmaşıklıklarını önlemek emeliyle,hemolitik streptokok enfeksiyonlarında rehabilitasyona en az 10 gşan devamedilmelidir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın