Anasayfa » İlaç Rehberi » Andante

Andante

Anafranil nedir ne için kullanılır, Anafranil nasıl kullanılır, Anafranil ’in saklanması, Anafranil ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Anafranil’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Draje

Klomipramin HCL

Ambalaj:

 10mgx30 draje

: 25 mg 30 draje.

Anafranil SR

Divitab

Klomipramin HCL

Ambalaj:

75mgx20 draje.

Endikasyon: 

Etiyolojisi Ve semptomları farklı depresif vaziyetlerin rehabilitasyonu, obsesif kompulsif belirtiler, korkular ve panik saldırılar, narkolepsiye eşlik eden katapleksi,kronik sızılı gidişatlar ve enürezis nokturna yalnızca 5 yaşından büyük hastalarda ve organik bir sebebe bağlı olmayan vaziyetlerde endikedir.

Kontrendikasyon:

Klomipramin Ve dibenzazepin grubu trisiklik antidepresanlara karşı çapraz duyarlılığı olan bireylerde kullanılmamalıdır. Klomipramin bir MAO inhibitörleriyle kombinasyon biçiminde veya MAO inhibitörü ile rehabilitasyondan evvelki ve sonraki 14 gün içinde verilmemelidir. Ayrıca moklobemid gibi selektif,irreversibl MAo inhibitörleri ile beraber kullanımı kontrendikedir.Kısa bir zaman evvel miyokard enfarktüsü geçirmiş şahıslara verilmemelidir.

Uyarılar:

 Trisiklik antidepresanların konvülsiyon eşiğini düşürdüğü öğrenilmektedir ve klomipramin bu sebeple,saralı hastalarda ve misalin etiyolojisi farklı beyin zararında,nöroleptiklerle beraber kullanımda, içki veya antikonvülsif özellikteki ilaçların yoksunluğu gibi hazırlayıcı etkenler olan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Klomipramin kardiyovasküler bozuklukları, özellikle kardiyovasküler yetmezliği, kondüksiyon bozuklukları veya aritmileri olan hastalara özel bir dikkatle verilmelidir.Şiddetli karaciğer hastalığı ve adrenal medulla urları olan hastalarda trisiklik antidepresanlar verildiğinde, hipertansif krizler provoke edebileceğinden, dikkat edilmelidir. Genel veya yerel anesteziden evvel, anestezi de hastanın klomipramin aldığı söylenmelidir. Beklenen fayda fetüs üzerine potansiyel tehlikesinden daha fazla olmadığı sürece, hamilelikte klomipramin kullanımından sakınılmalıdır. Klomipramin anne sütüne geçtiğinden, ilaç yavaşyavaş vazgeçilmeli veya hasta emziriyorsa bebek sütten kesilmelidir.Klomipramin kullanan hastalar flu görme, sersemlik ve öteki merkezi asap sistemi bulgularının olma ihtimaline karşı uyarılmalıdır.

Yan Tesirleri:

 Yan tesirleri,bitkinlik, uyku bozuklukları, ajitasyon, anksiyete, kabızlık,ağız kuruluğu gibi bunalım bulgularından ayırt etmek sıklıkla güç olmaktadır. Şayet şiddetli nörolojik veya psikiyatrik tepkinler görülürse, klomipramin kesilmelidir.

İlaç Etkileşimleri:

 Klomipramin,guanetidin, betanidin, rezerpin, klonidin ve alfametildopa nın antihipertansif tesirlerini eksiltir veya ortadan kaldırır. Klomipramin,adrenalin, noradrenalin, izoprenalin, efedrin ve fenilefrin kardiyovasküler etkilerini çoğaldırabilir. Trisiklik antidepresanlar içki ve diğermerkezi asap sistemi depresanlarının misalin barbitüratlar,benzodiyazepinler veya genel anestetikler etkilerini çoğaldırabilir.Trisiklik antidepresanlar, fenotiyazin, antiparkinson casuslar,antihistaminikler, atropin, biperiden gibi ilaçların göz, merkezi asap sistemi, bağırsak ve mesane üzerine olan tesirlerini artırabilirler.Trisiklik antidepresanlar kinidin tipi antiaritmik ilaçlarla beraber uygulanmamalıdır. Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, nikotin ve oral kontraseptifler klomipraminin metabolizmasını süratlendirebilir ve plazma konsantrasyonlarını düşürebilir, dolayısıyla klomipraminin tesirinde eksilmeye neden olabilirler. Fenitoin ve karbamazepin plazma seviyeleri çoğalabilir, yan tesirler görülebilir. Tiyoridazin İle kombinasyon ciddi kardiyak aritmiye neden olabilir. Trisiklikantidepresanlar, kumarin türevi ilaçların antikoagülan etkileriniartırabilirler.

Doz Teklifi:

 İlacın dozu ve uygulama biçimi fertsel olarak tespit etilmesi ve hastanın şartlarına adapte edilmelidir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın