Anasayfa » İlaç Rehberi » Antrex

Antrex

Anksen nedir ne için kullanılır, Anksen nasıl kullanılır, Anksen ’in saklanması, Anksen ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Anksen’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Kapsül

Klorazepat dipotasyum

Ambalaj: 

5 mg x 30 Kapsül

: : 10 mg 30 Kapsül.

Endikasyon: 

Reaktif anksiyete, özellikle anksiyete ile birlikte olan uyarlama bozuklukları ve posttravmatik anksiyete; nevrozlardaözellikle histeri, hipokondri, korku görülen anksiyetenin ek rehabilitasyonu;ciddi veya sızılı somatik hastalıklar ile birlikte olan anksiyete;genel anksiyete ve anksiyeteye bağlı uykusuzluk; anksiyete hamleleri;delirium tremensin önlenmesi ve rehabilitasyonu ve içki kesilme belirtisinde endikedir.Panik Hastalıkları bir endikasyon oluşturmaz.

Kontrendikasyon:

 Öğrenilen benzodiazepin alerjisi, dekompanse solunum yetmezliği, akut dar açılı glokom, Myastenia gravis, ciddi karaciğer yetmezliği ve uyku apnesi.

Uyarılar: 

Benzodiazepinler fiziksel ve psişik ilaç bağımlılığına yol açabilir. Rehabilitasyon süresi olarak 4-12 hafta aşılmamalıdır ve rehabilitasyonun günlük doz eksiltilerek sonlandırılacağı birkaç günden bir iki haftaya değişen zaman içinde mevzusunda hastayı uyarmak bereketli olabilir.Uzun süreli kullanım neticesinde hoşgörü büyüyebilir. Özellikle Benzodiazepin uyumadan evvel alınırsa ve uyku süresi kısa isebir dış etken tesiri ile erken uyanma, anterograd amnezi gö-rülebilir.Hamileliğin ilk üç ayında bu grup ilaçların reçete edilmesinden kaçınılması uygundur. Hamileliğin son üç ayında, yenidoğanda solunum distresi ve neonatal hipotoni görülebileceği için yüksek dozlar reçete edilmemelidir.Eğer verilmişse, bebek birkaç günlük veya birkaç haftalık iken kesilme belirtiyi görülebilir. Benzodiazepin rehabilitasyonu süresince emzirme önerilmez. Klorazepat kullanımına bağlı olan uyuklama tehlikeyi, özellikle araç sürücüleri ve makine cerrahları için dikkat gerektirir.

Yan Tesirleri:

 Anterograd amnezi, sersemlik, asteni, uyuklamaözellikle yaşlılarda, bradipsişi, adale tonusunda eksilme, bazı hastalardaözellikle çocuklar ve yaşlılar paradoksal tepkinler görülebilir: İrritabilite, agresyon, eksitasyon, konfüzyon, sanrılar,makülopapüler ve kaşıntılı ten döküntüleri, rehabilitasyon uygulanması evvelindeki anksiyetenin tutuşmasıyla kendini gösteren “rebound belirtiyi” oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Nöromusküler kavşak blokerleri ile kürar eşi ilaçlar, adale rahatlatıcılar sinerjik tesir görülür. İçki kapsayan meşrubatlar ve ilaçların alımından sakınılmalıdır. Dikkat ve kurnazlıktan eksilme araç sürücüleri ve makine cerrahları için riskli olabilir. Morfin türevleri analjezik, antitüssif, barbitüratlar,bazı antidepresanlar, H1 Reseptör blokerleri, benzodiyazepin dışındaki trankilizanlar, nöroleptikler, klonidin ve eşi maddelerle tesirleşir. Sisaprid ile tesirleşir. Benzodiazepinlerle klozapinin kombine kullanımı, solunum ve/veya kalp durmasıyla izleyen kollaps tehlikesini artırır.

Doz Teklifi:

 Günlük doz 10-40 mg arasındadır.Bu doz 3 denk kısımda uygulanır. Fazla anksiyete vaziyetinde gece uyurken tek doz halinde 15 mg uygulanır. Yaşlı ve yorgun hastalarda yarım doz kullanılır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın