Anasayfa » İlaç Rehberi » Anestol

Anestol

Anexate nedir ne için kullanılır, Anexate nasıl kullanılır, Anexate ’in saklanması, Anexate ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Anexate’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Enfüzyon IV

Flumazenil

Ambalaj: 

0.5 mg/5 mLx5 Ampul

: 1 mg/10 mLx5 ampul.

Endikasyon:

 Benzodiazepinlerin mer—ke-zi sedatif tesirleri tamamen veya kısmen tersine çevrilmesinde endikedir. Bu sebeple, alttaki endikasyonlarda anestezi ve yoğun bakımda kullanılır.Anestezide: İndüksiyon Ve sürdürülmesinde benzodiazepinlerin kullanıldığı genel anestezinin sonlandırılması. Hem sağlık kurumunda uyuyan, hem de ayakta rehabilitasyon gören hastalarda,kısa tanısal ve terapötik harekâtlarda kullanılan benzodiazepinlerin sedatif tesirlerinin tersine çevrilmesi.Yoğun Bakımda ve sebebi meçhul şuur kaybına yaklaşımda: Flumazenil, benzodiazepin intoksikasyonu nın tanısının konulmasında ya da böyle bir gidişatın olmadığının tanımlanmasında kullanılır.Benzodiazepinlerle olan doz aşımı gidişatlarında, benzodiazepinlerin merkezi tesirlerinin spesifik olarak geri döndürülmesinde afaki bir entübasyonu önlemek ya da entübasyona imkân vermek için spontan solunum ve şuurun geri döndürülmesi de kullanılabilir.

Kontrendikasyon: 

Flumazenile karşı fazla duyarlılığı olduğu öğrenilenler kontrendikedir. Kafa içi tazyiki hakimiyeti veya status epileptikus gibi hayatı tehdit edici potansiyel vaziyetlerin hakimiyeti için benzodiazepin verilen hastalarda flumazenil kontrendikedir.

Uyarılar: 

Bir Hayli ilacın bir arada yüksek doz alınmasında flumazenil kullanılırken, özellikle siklik antidepresanlar gibi yüksek dozda alınan öbür ilaçların konvülsiyon, kardiyak disritmi gibi toksik tesirleri benzodiazepinlerin tesirlerinin geri dönüşümü sırasında ortaya çıkabileceği nden dolayı özel dikkat gerektirir. IV flumazenil uygulamasının ardından hastaların cingöz ve şuurlu olmalarına rağmen, evvelden alınmış olan benzodiazepinin tesiri geri dönebileceğin den, hastalar uygulamadan sonraki 24 saat vaktince bütün bir zekasal cingözlük gerektiren riskli işlereriskli bir cihazı işletmek ya da motorlu vasıta kullanmak gibi girmemeleri mevzusunda uyarılmalıdır. Hamilelik sırasında ilaç rehabilitasyonunun verimleri fetusta alana gelebilecek muhtemel tehlikeye karşı araştırılmalıdır. Emziren Annelerde, acil gidişatlarda parenteral flumazenil uygulaması kontrendike değildir.

Yan Tesirleri: 

Süratle uygulanan flumazenil enjeksiyonundan sonra seyrek anksiyete hissi, çarpıntı ve fobi gibi yakınmalar kollanmıştır. Özellikle Epileptik hastalarda olmak üzere, çok ender olarak nöbet büyüdüğü bildirilmiştir.Anamnezinde panik bozuklukları olan hastalarda flumazenilin panik ataklarıuyardığı bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: 

Flumazenil, benzodiazepinlerin merkezi tesirlerini bloke eder. Zopiklon, triazolopiridazinler ve öbür benzodiazepin olmayan agonistlerin benzodiazepin reseptörleri üzerindeki tesirleri de flumazenil ile bloke edilir.

Doz Teklifi: 

Bir anestezist ya da tecrübeli bir hekim tarafından yalnızca IV olarak uygulanmalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın