Anasayfa » İlaç Rehberi » Anzatax

Anzatax

Anzatax nedir ne için kullanılır, Anzatax nasıl kullanılır, Anzatax ’in saklanması, Anzatax ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Anzatax’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Enjektabl Solüsyon

Paklitaksel

Ambalaj:

 30 mg/5 mL x 1 Flakon

: : 150 mg/25 mL x 1 Flakon.

Endikasyon: 

Over kanserinin birinci basamak rehabilitasyonunda platin kapsayan bir preparat ile kombine olarak; metastatik over kanserinde ikinci alternatif rehabilitasyonunda; metastatik meme kanserinin standart rehabilitasyonu zafersiz olduğunda ikinci alternatif rehabilitasyonunda; ufak hücreli olmayan akciğer kanserinin NSCLCilk alternatif rehabilitasyonunda platin kapsayan bir preparat ile kombine olarak;nod pozitif meme kanserli hastalarda standart kombinasyon rehabilitasyonunu takiben adjuvan olarak; meme kanserinin adjuvan rehabilitasyonundan sonra 6 ay içinde nüks eden hastalarda ilk alternatif rehabilitasyonunda uygulanan ilk alternatif rehabilitasyonunda muayenehane açıdan kontrendikasyon olmadıkça bir antrasiklin yer almalıdır ve AIDS’e bağlı Kaposi Sarkoma’nın ikinci alternatif rehabilitasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon: 

Başlangıç nötrofil sayısı 1.500 hücre/mm3’-dendüşük solid uru olan hastalarda ve başlangıç ya da takip eden nötrofil sayımları 1.000 hücre/mm3’den düşük olan AIDS’e bağlı Kaposi Sarkomu Olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Kanser kemoterapi ilaçlarının kullanımında tecrübeli bir hekimin himayeyi altında uygulanmalıdır. Ehemmiyetli fazla duyarlılık tepkinleri büyüyebileceği en, uygun destekleyici donanımların bulundurulması gerekir. Orta Dereceli ile ciddi karaciğer beceriksizliği olan hastalara uygulandığında dikkatli olunmalı ve doz ayarlamasına dikkat edilmelidir.Fetüse hasar verebileceğinden hamilelik sırasında kullanımı kontrendikedir. Emzirme sırasında kontrendikedir.

Yan Tesirleri: 

Hematolojik toksisite,enfeksiyonlar, febril nötropeni, dispne, terleme, göğüs sızısı, taşikardi,döküntü, hipotansiyon, hipertansiyon, interstisyel pnömoni, akciğer fibrozu,pulmoner emboli, periferal nöropati, artralji/miyalji, bağırsak tıkanıklığı/perforasyon, pankreatit, iskemik kolit, dehidratasyon, tırnak yatağında pigmentasyon ya da renk metamorfozu, ödem, asteni, halsizlik görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Sis Platinden sonra verildiğinde,daha besbelli mìyelosupresyon ve paklitaksel klirensinde eksilme görülür.Ketokonazol, verapamil, diazepam, kinidin, deksametazon, siklosporin,teniposid, etoposid ve vinkristin, testosteron, 17 etinil estradiol, retinoik asit ve körsetin ile tesirleşir. Doksorubisinin plazma seviyeleri paklitaksel ve doksorubisinin kombine uygulanması ile artabilir.

Doz Teklifi: 

Paklitaksel uygulanmadan evvel, ciddi hipersensitivite tepkinlerini önlemek için tüm hastalara kortikosteroidler,antihistaminikler H1-H2 Antagonistleri ile premedikasyon uygulanmalıdır. Over kanserinin primer rehabilitasyonu için; paklitaksel 3 haftada bir 3 saatlik intravenöz infüzyon ile 175-225 mg/m2 veya seçenek uygulama olarak 24 saatlik intravenöz infüzyon ile 135 mg/m2 verilmelidir. Metastatik over kanseri veya metastatik meme kanserinin rehabilitasyonu için; önerilen paklitaksel dozu 175 mg/m2’dir. Ufak hücreli olmayan akciğer kanserlerinin NSCLC primer ve sekonder rehabilitasyonu için; önerilen paklitaksel dozu her üç haftada bir 3 saat süresince uygulanan 135 mg/m2 intravenöz infüzyon dozudur. Nod Pozitif meme kanseri için önerilen paklitaksel dozu standart rehabilitasyonu takiben her üç haftada bir 3 saat süresince intravenöz olarak uygulanan 175 mg/m2 infüzyon dozudur. AIDS’e bağlı Kaposi Sarkoma’nın ikinci alternatif rehabilitasyonunda; her üç haftada bir 3 saatte intravenöz infüzyon ile 135 mg/m2 paklitaksel veya her iki haftada bir 3 saatte intravenöz infüzyon ile 100 mg/m2 paklitaksel uygulanır. İlerlemiş HIV hastalığında, hastaların nötrofil sayımları 1.000 hücre/mm3 altında olursa paklitaksel rehabilitasyonu başlatılmamalı veya yinelenmemelidir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın