Anasayfa » İlaç Rehberi » Steocin

Steocin

Surgam nedir ne için kullanılır, Surgam nasıl kullanılır, Surgam ’in saklanması, Surgam ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Surgam’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Supozituvar

Tiaprofenik asit

Ambalaj:

 300 mgx6 supozituvar.

Endikasyon:

 Antienflamatuar Özelliğine bağlı analjezik tesiri sebebiyle romatizmal hastalıklarartrozlar, romatoid artrit, poliartrit, periartrit, tendinit,burkulmalar, kırıklar, öbür travmalar, genel ve özel cerrahi dallarında karşılaşılan sekeller, ortopedik cerrahi, yüzeysel flebit ve fleboskleroz,tonsillit, farenjit, sinüzit ve otitin rehabilitasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Salt Kontrendikasyonlar: Apaçık Bazı ilaçlara, misalin aspirin veya prostaglandin sentetazı inhibe edici öbür müstahzarlara karşı astım kriziyle tepkin gösteren hastalar, tiaprofenik isyankarda karşı fazla duyarlılık, anamnezde mevcut veya geçirilmekte olan mide ülseri, ağır hepatoselüler ve renal yetmezlikler.Nispi Kontrendikasyonlar: Başka Bir antienflamatuar ilaçlar, misalin aspirinle beraber kullanımı,oral antikoagülanlardan heparinle, hipoglisemi yapan sulfamidler ve lityumla beraber kullanımı.

Uyarılar:

 Gastrointestinal hemoraji görülürse ilaç hemen kesilmelidir. Tiaprofenik asit bir enfeksiyon hastalığı veya ihtimali varsa dikkatle kullanılmalıdır; zira organizmanın enfeksiyona karşı natürel mukavemetini eksiltebilir ve enfeksiyonun alışılagelen talep ve bulgularını maskeleyebilir. Tiaprofenik asit uygulanan hastalarda tende vezikül tipinde yerel döküntüler görülebilir,böyle bir vaziyette ilaç hemen kesilmelidir. Tiaprofenik asit sodyum retansiyonu ve buna bağlı ödem yapabilir. Kalp yetmezliği, siroz,nefrotik belirti gibi hastalıkları olanlarda, diüretik kullananlarda,kronik böbrek yetmezliği olanlarda ve özellikle yaşlı hastalarda rehabilitasyonun başında çıkarılan idrar ölçüyü ve böbrek işlevi izlenmelidir. Hamileliğin ilk ve üçüncü üç ayında kullanılmamalıdır.Emziren bayanlara verilmemelidir.

Yan Tesirleri:

 En çok tesadüfülen yan tesirleri gastrointestinal sistemle alakalı bulantı,kusma, mide sızısı, pasaj bozuklukları, ülser, ülser perforasyonu,sindirim yolu kanamaları ve saklı kanama gibi belirtilerdir. Fazla Duyarlılık bulgusu olarak tende döküntü ve ürtiker gö-rülebilir,kaşıntı olabilir. Çok ender olarak vezikül tipinde dö-küntülerleve istisnai hallerde fotosensibiliteyle karşılaşılabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Oral antikoagülanların,heparinin ve sülfonamidlerin tesirini artırabilir. Lityumlu İlaçlarla beraber kullanılmamalıdır. Diüretiklerin aktifliği eksilebilir. Metotreksatın hematolojik toksisitesini ve tiklopidininantiagregan tesirini artırabilir. Ülseratif ve hemorajik tesirleri bakımından additif bir potansiyeli vardır.

Doz Teklifi:

 Surgam Supozituvar: Sabah ve akşam birer supozituvar uygulanır veya oral rehabilitasyonu bitirmek üzere gece uyurken yalnızca 1 supozituvar kullanılır. Yalnız erişkinlere uygulanmalıdır.

Surgam Tablet:

 Sabah ve akşam birer Tablet olmak üzere günde 2 Tablet, tercihen yemeklerden sonra alınır.Surgam Retard Tablet: Akşam yemeğinden 2 ile 4 saat sonra 300 mg’lik 2 Tablet Alınır. Tabletler kırılmamalı, çiğnenmeden bir ölçü akışkanla yutulmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın