Aprol

Aprowell nedir ne için kullanılır, Aprowell nasıl kullanılır, Aprowell ’in saklanması, Aprowell ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Aprowell’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Tablet

Naproksen sodyum

Ambalaj: 

275 mg x 10 ve 20 Tablet

: : Fort Tablet 550 mg x 10 ve 20 tablet.

Endikasyon: 

Migren profilaksisi ve akut migren krizi rehabilitasyonu,nevralji, siyatalji, miyalji; dismenore ve rahim içi vasıta uygulamasında,uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak emeliyle; sızılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen sızılarda analjezik ve antienflamatuar olarak; burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif sızılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyöz hastalıklarda spesifik rehabilitasyona ilave olarak analjezik, antienflamatuar antipiretik emelle; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gut rehabilitasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Naproksen sodyuma duyarlı bireylerde ve etkin mideveya duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya meyli olanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya öteki nonsteroid antienflamatuvarlar dan rastgele bcerahate karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi tepkin gösterenler de kontrendikedir.

Uyarılar: 

Mide Bağırsak kanamasına ve ülserasyona neden olabilir. Böbrek işlevleri ileri derecede bozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalp Yetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından minik çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kilogram/gün dozda 12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğin son yarıyıllarında netlikle kullanılmamalıdır.

Yan Tesirleri

 Bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,b blokerler, lityum tuzlarının tesirleri güçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü çoğalır. Metotreksat ile birlikte kullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatın tübüler sekresyonunu eksilttiğinden toksisitesi artabilir.

Doz Teklifi:

 Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her6-8 saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın