Anasayfa » İlaç Rehberi » Apikobal

Apikobal

Arava nedir ne için kullanılır, Arava nasıl kullanılır, Arava ’in saklanması, Arava ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Arava’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Film Tablet

Leflunomid

Ambalaj: 

10 mgx30 tablet

: 20 mgx30 tablet

: 100 mgx3tablet.

Endikasyon:

 Faal romatoid artriti olan yetişkin hastaların rehabilitasyonunda hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaç DMARDolarak endikedir.

Kontrendikasyon:

 Leflunomide karşı fazla duyarlılık, karaciğer işlev bozukluğu, ağır immün yetmezlik gidişatları, kemik iliği işlevinde belirgin biçimde bozulma, ciddi enfeksiyonlar, orta dereceli ağır böbrek yetmezliği,ağır hipoproteinemi, gebe bayanlar ya da leflunomid ile rehabilitasyon sırasında ve çocuk doğurma potansiyeli olan bayanlar. Laktasyon yarıyılındaki bayanlar,leflunomid kullanımı sırasında çocuklarını emzirmemelidir. Erkek hastalar,erkeğe bağlı fetal toksisite ihtimali ndan haberdar olmalıdır, kontrasepsiyon sağlanmalıdır. 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

Uyarılar: 

Evvelden belirgin hematolojik anomali mevcut hastalarda dikkatli bir biçimde kullanılmalı ve muayenehane ve hematolojik açıdan izleme yapılmalıdır. Kemik iliği supresyonu tespit edildiğinde, rehabilitasyon kesilmeli ve faal metabolitinin plazma konsantrasyonunu düşürmek üzere kolestiramin ve faal kömür kullanılmalıdır. Hepatit B veya C virüs enfeksiyonu veya belirgin karaciğer yetmezliği olan hastalarda, hepatotoksisite tehlikeyi ihtimali çoğaldığından kullanılması önerilmez. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Yan Tesirleri:

 Ağrı, ateş, albuminüri, hematüri, vajinal moniliyazis, kan basıncında çoğalış, palpitasyon, taşikardi, diyare, bulantı, kusma,iştahsızlık, oral mukozadaki rahatsızlıklar, abdominal ağrı, karaciğer parametrelerinin yükselmesi, kilo kaybı, periferik ödem, baş ağrısı, sersemlik, asteni,parestezi, tenosinovit, miyalji, saç dökülmesinde çoğalma, egzama, fungal dermatit, herpes simpleks, herpes zoster, ciltte kuruluk, hafif alerjik tepkinler, lökopeni görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Kolestiramin ve faal kömür, hepatotoksik ilaçlar,NSAİİ lar, tolbutamide, rifampin ile etkileşir.

Doz Teklifi: 

Araba Rehabilitasyonuna 3 gün müddetle günde bir kere 100 mg lık bir yükleme dozu ile başlanır. Önerilen sürek dozu günde bir kere 10 mg ile 20 mg leflunomid dir.Arava Tabletler Yeterli akışkan ile ve bütün olarak yutulmalıdır. Yemekle birlikte kullanım Arava emilimini etkilemez.

İçeriği Oyla

Yorum yapın