ApoGo

Apromed nedir ne için kullanılır, Apromed nasıl kullanılır, Apromed ’in saklanması, Apromed ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Apromed’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Film Tablet

Naproksen sodyum

Ambalaj:

 275 mg x 20 Tablet.

Endikasyon:

 Antienflamatuvaranaljezik tesirli bir ilaç olarak, aşağıdabelirtilen rahatsızlıklar ile hafif ve orta şiddetteki sızılarda endikedir: Romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit, juvenil artrit; ayrıca bursit, tendinit; akut gut krizleri, primer dismenore.

Kontrendikasyon:

 Naproksen sodyuma duyarlı bireylerde ve faal mideveya duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya meyli olanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya öbür nonsteroid antienflamatuvarlar dan rastgele bcerahate karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi tepkin gösterenler de kontrendikedir.

Uyarılar: 

Mide Bağırsak kanamasına ve ülserasyona neden olabilir. Böbrek işlevleri ileri derecede bozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalp Yetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından minik çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kilogram/gün dozda 12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğin son yarıyıllarında netlikle kullanılmamalıdır.

Yan Tesirleri: 

Bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,b blokerler, lityum tuzlarının tesirleri güçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü çoğalır. Metotreksat ile birlikte kullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatın tübüler sekresyonunu eksilttiğinden toksisitesi artabilir.

Doz Teklifi:

 Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit günde 2 defa sabah ve akşam olmak üzere 275-550 mg’dir.Hafif ve orta şiddettekiağrılar, primer dismenore ile akut tendinit ve bursitte başlangıç dozu 550mg’dir.Arkasından her 6-8 saatte bir 275 mg verilir. Total günlük doz; ilk gün için 1375 mg’yi, 5 tablet, sonraki günler için 1100 mg’yi 4 tablet geçmemelidir. Akut gutta başlangıç dozu 825 mg’dir. Ardından 8 saat ara ile 275 mg uygulanır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın