Anasayfa » İlaç Rehberi » Aprazol

Aprazol

Apraljin nedir ne için kullanılır, Apraljin nasıl kullanılır, Apraljin ’in saklanması, Apraljin ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Apraljin’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Film Tablet

Naproksen sodyum

Ambalaj:

275 mg x 10 ve 20 tablet

: : 550mgx10 ve 20 tablet.

Endikasyon: 

Migren profilaksisi ve akut migren krizi rehabilitasyonu,nevralji, siyatalji, miyalji; dismenore ve rahim içi taşıt uygulamasında,uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak emeliyle; sızılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen sızılarda analjezik ve antienflamatuar olarak; burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif sızılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyöz hastalıklarda spesifik rehabilitasyona ilave olarak analjezik, antienflamatuar antipiretik emelle; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gut rehabilitasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Naproksen sodyuma duyarlı şahıslarda ve etkin mideveya duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya meyli olanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya değişik nonsteroid antienflamatuvarlar dan rastgele biltihaba karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi tepkin gösterenler de kontrendikedir.

Uyarılar: 

Mide Bağırsak kanamasına ve ülserasyona neden olabilir. Böbrek işlevleri ileri derecede bozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalp Yetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından ufak çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kilogram/gün dozda 12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğin son yarıyıllarında netlikle kullanılmamalıdır.

Yan Tesirleri: 

Bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,b blokerler, lityum tuzlarının tesirleri güçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü çoğalır. Metotreksat ile birlikte kullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatın tübüler sekresyonunu eksilttiğinden toksisitesi artabilir.

Doz Teklifi: 

Migren profilaksisinde: Günde 2 kere 550 mg alınır. 4-6 hafta içinde düzelme görülmezse rehabilitasyon kesilir. Akut migren krizi rehabilitasyonunda: Krizi İlk belirtisinde 825 mg verilir. Gereğinde ilk dozdan en az yarım saat sonra aynı gün içinde 275-550 mg daha verilebilir.Uterusda relaksasyon veanaljezi sağlamak emeli ile: Başlangıçta 550 mg daha sonra 6-8 saat ara ile 275 mg verilebilir.Postoperatif sızılarda, sızılı diş problemlerinde ve değişik sızılarda analjezik, antienflamatuar ve antipiretik emelle: Başlangıçta 550 mg verilmeli, daha sonra rehabilitasyon 6-8 saat ara ile 275 mg verilerek sürdürülmelidir.Akut Gutta: Rehabilitasyona 825 mg verilerek başlanır. 8 saat sonra 550 mg daha verilir. Daha sonraki günlerde kriz geçene kadar 8 saatte bir 275 mg ile rehabilitasyon sürdürülür.Yetişkin romatoid artrit,osteoartrit ve ankilozan spondilitte: Başlangıç Rehabilitasyonu: Rehabilitasyona 12 saat ara ile 550-1100 mg verilerek başlanır. Şiddetli gece sızısı ve/veya sabah sertliği olanlarda;hastanın yüksek dozda kullandığı değişik bir antiromatizmal kesilerek yerine Apralji verilecek kişilerde ve sızının en önde gelen belirti olduğu osteoartritte rehabilitasyona günde 825-1100 mg ile başlanmalı ve bu uygulama birkaç hafta sürdürülmelidir. Sürek Rehabilitasyonu: Hastanın sabah ve akşam alacağı dozlar, şikayetlerine göre düzenlenir Misalin Gece sızısı, sabah sertliği. Sabah veya akşam 550-1100 mg tek doz biçiminde verilebilir. Günlük doz 1375 mg yi aşmamalıdır. Düşük dozları çok iyi tolere eden ve gastrointestinal rahatsızlığı olmayan şahıslarda günlük doz çok kısa süreli olarak 1650 mg ye kadar arttırılabilir, ancak bu gibi yüksek dozlardagastrointestinal kanama tehlikesinin çoğaldırdığı göz önünde tutulmalıdır.Juvenil Artritte Kullanım: 5 yaşın üzerindeki çocuklarda günlük doz 10 mg/kilogram dir. Bu doz iki denk kısma bcan verilerek 12 saat ara ile verilebilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın