Anasayfa » İlaç Rehberi » Artril

Artril

Arveles nedir ne için kullanılır, Arveles nasıl kullanılır, Arveles ’in saklanması, Arveles ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Arveles’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Çentikli Film Tablet

Deksketoprofen

Ambalaj: 

25 mg 20 tablet.

Endikasyon: 

Musküloskeletal ağrı, dismenore, diş ağrısı, postoperatif ağrı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrıların semptomatik rehabilitasyonunda kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Deksketoprofene ve öbür nonsteroid antienflamatuar ilaçlara karşı daha evvel duyarlılığı olan hastalar; eş tesirli örn. aspirin veya öbür NSAİİ’ler bileşiklerin astım, bronkospazm, akut rinit krizlerin yol açtığı veya nazal polipler, ürtiker ve anjiyonörotik ödem neden olduğu hastalar, etkin veya kuşkulu gastrointestinal ülseri olan veya gastrointestinal ülser veya kronik dispepsi öyküsü olan hastalar, gastrointestinal kanama veya öbür etkin kanamaları veya kanama bozukluğu olan hastalar, Crohn hastalığı veya ülseratif koliti olan hastalar, şiddetli kalp yetmezliği olan hastalar,orta veya şiddetli böbrek işlev bozukluğu olan hastalar, şiddetli karaciğer işlev bozukluğu olan hastalar, hemorajik diatezi veya öbür pıhtılaşma bozukluğu olan veya antikoagülan rehabilitasyonu gören hastalar, hamilelik ve laktasyon dönemleri.

Uyarılar: 

Alerjik vaziyet öyküsü olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Özofajit, gastrit ve/veya peptik ülser öyküsü,deksketoprofen ile rehabilitasyona başlamadan evvel, tümüyle rehabilitasyon olmuş olmaları bakımından incelenmelidir. Hematopoetik bozukluklar, sistemik lupus eritematozus veya karmaşık bağ dokusu hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Çocuklarda kullanım güvenirliği tespit etilmemiştir. Baş dönmesi ve uyuklama ihtimali sebebiyle makine veya taşıt kullanma hüneri üzerinde hafif veya orta şiddette tesirler oluşturabilir.

Yan Tesirleri: 

Uyku bozuklukları, anksiyete, baş ağrısı, baş dönmesi,vertigo, palpitasyonlar, bulantı ve/veya kusma, abdominal ağrı, diyare,dispepsi, gastrit, konstipasyon, ağız kuruluğu, gaz çıkarma, cilt döküntüleri,bitkinlik, sıcak basması, ağrı, asteni, rigorlar, hasta sezme gibi istenmeyen tesirler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

Yüksek doz salisilatlar 3 gün veya daha fazla dahildiğer NSAİİ’ler, oral antikoagülanlar, profilaktik doların üstündeki parenteral heparin ve tiklopidin, lityum, metotreksat 15 mg/hafta veya daha yüksek dozlar, hidantoinler ve sülfonamidler ile kombinasyonu önerilmez.Diüretikler, ACE inhibitörleri, metotreksat 15 mg/haftadan daha düşük dozlar, pentoksifilin, zidovudin, sülfonilüreler, düşük molekül ağırlıklı heparin ile kombinasyonu dikkat gerektirir. Beta Blokerler, siklosporin, takrolimus,trombolitikler ve probenesid ile beraber kullanımında tesirleşmeler göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Teklifi: 

Ağrının türüne ve şiddetine göre önerilen doz genellikle her 4-6 saatte bir 12,5 mg veya 8 saatte bir 25 mg dir. Postoperatif ağrı rehabilitasyonunda, önerilen doz her 8 saatte bir 25 mg dir. Günlük toplam doz 75mg’yi geçmemelidir. Arveles Tablet uzun süreli kullanım için düşünülmemelidir ve rehabilitasyon semptomatik yarıyıl ile hudutlandırılmalıdır. Akut ağrı olgularında yemeklerden en az 30 dakika evvel uygulanması önerilir. Hepatik veya renal işlevleri bozulmuş olanlarda ve yaşlılarda başlangıç dozu 50 mg günlüktoplam doza indirilmelidir. Şiddetli hepatik bozukluk ile orta ve şiddetli renal işlev bozuklukta kullanılmamalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın