Anasayfa » Genel » Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz Biyografisi

“Vom Kriege 1832, Savaş Üzerine” isimli yapıtı askeri strateji mevzusunda en saygın bayağılardan bkocaman haline gelmiştir.

Carl von Clausewitz, 1 Haziran 1780 tarihinde Prusya, Magdeburg yakınlarındaki Burg ’da bir aristokrat olarak doğmuştur. İsmindeki “von” kelimeyi onun asilzade olduğunu gösterir. Bütün ismi Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz ’dır. Babası da Prusya ordusunda subaydı. Yaşadığı yarıyılda oldukça yaygın olan bir uygulama ile subay olmak üzere 1792 senesinde daha henüz 12 yaşındayken, Potsdam ’daki Prens Ferdinand ’ın Alayı ’na 34 ncü Alay katıldı ve can verene dek bir asker olarak hayatını sürdürdü.

Carl von Clausewitz, ilk muharebeye 13 yaşındayken girdi. 38 yaşıntti. Asilzade ailelerden bkocamanın kızıyla evlendi.

1793 ’deri 1795 ’e kadar bu alayla birlikte Biltihapçı Ortak Yönetim Savaşı ’na katıldı. Bu arada teğmen oldu. 1801 ‘den 1803 ’e kadar Berlin ’deki Askeri Bilimler Mektebi ’na devam etti. 1803 ’te bu mektebi başarıyla bitirdikten sonra Prusya Prensi August Ferdinand ’a emir subayı olarak verildi. 1805 ’te yüzbaşılığa yükseltildi.

1806 senesinde Fransa ’nın Prusya ’ya savaş duyuru etmesi üzerine Prens August Ferdinand ile birlikte bu savaşa katıldı ve Jena Seferi ’nde 28 Ekim 1806 ’da Fransızlara tutsak düştü. Fransa ’da kaldığı bir seneye yakın zamanda Prusya ’nın yeniliş sebeplerini tenkit etmeli olarak analiz fırsatı buldu. Ülkesine ancak iki sene sonra dönebildi.

1808 ’de Prusyalı reformcu subayların yakın etrafına girdi. Önyüzbaşılığa yükseltildi. 1810 ’da binbaşı oldu ve Berlin Harp Mektebine kurmay hizmtandı. Bu vazifeye ceddilmeden kısa müddet evvel, daha sonra IV. Friedrich Wilhelm ismiyle Prusya Kralı olacak olan Veliaht ’a askerlik dersleri vermekle görevlendirilmişti.

Prusya Kralı III. Friedrich Wilhelm, 5 Mart 1812 ’de Rusya ’ya karşı Fransa ile ittifak yapınca ve bu ittifak, Kral ’a Rusya ’ya karşı seferde Prusya ordusunun bir bvefatıyla Napolyon Bonapart ’ın “Büyük Ordusu”nu dayanak mükellefliğini verince Carl von Clausewitz, bu kararın Napolyon Bonapart ’a karşı yürütülen Kurtuluş Savaşı ’na ters düştüğü inancında olan dostlarıyla birlikte Prusya Ordusu ’ndan parçaladı ve Rusya ’nın hizmetine girdi.

Carl von Clausewitz, 1812 yazından itibaren Rus Ordusunda yarbay olarak Napolyon Bonapart ’a karşı savaşlara katıldı. Prusya ’nın 28 Şubat 1813 ’te Rusya ile yeni bir ittifak yaparak 16 Mart 1813 ’te Fransa ’ya savaş duyuru etmesi üzerine Clausewitz tekerrür Prusya ordusuna dönmek istediyse de, bütün büyük komutanların ısrarlarına karşın, Kral kabul etmedi ve Carl von Clausewitz, 1815 ’e kadar Napolyon Bonapart ’a karşı Rus ordusunda savaşmak zorunda kaldı. Naρoleon’un sonunu getiren Belςika’daki 16-18 Haziran 1815 tarihlerinde hakikatleşen Waterloo Savaşı’nda ehemmiyetli rol oynadı. 1815 ’te tekerrür Prusya ordusuna döndü ve albay olarak Koblenz ’de yeni kurulan 3. Prusya Kolordusu Kurmay Başkanlığı ’na atandı. Napolyon Bonapart ’ın Elbe Adası ’ndan kaçıp Fransa ’ya dönmesinden 1 Mart 1815 sonra yapılan savaşlara bu kolorduyla katıldı.

Prusya, 1812 Seferi ’nin başarısızlığından sonra saf değiştirdiğinde, Kral, bir zamanlar öğretmenliğini yapan Carl von Clausewitz ’i tekerrür ordusuna kabul etmedi. Carl von Clausewitz ’in, Rus üniformasını çıkarıp, tekerrür Prusya üniformasını giymek için, Napolyon Bonapart ’ın Elbe Adası ’ndan kaçmasını ve 100 Gün Savaşları ’nı bilave etmesi gerekecekti.

Napolyon Savaşları ’nın Viyana Kurultayı ile sona ermesini takip eden günlerde muhtelif misyonlarda bulunan Carl von Clausewitz, 1818 senesinde, 12 sene boyunca yürüteceği harp yüksekokulu komutanlığı misyonuna atandı. 1818 Eylül ’şöhrette tümgeneralliğe yükseltildi. Bu vazifeyi sırasında, araştırma yapmaya, düşünmeye ve fikirlerini kaleme dökmeye oldukça zamanı oldu; “On War Savaş Üzerine”nin sekiz cilt yakalayan krokileri bu vazife sırasında ortaya çıktı.

1830 ’da Breslau ’da 2. Topçu Müfettişliği ’ne atandı. Polonya Serbestlik Savaşı sırasında Pozen ’de kurulan bir ordunun kurmay başkanlığına atandı Mart 1831, Bu ordunun lağvı üzerine tekerrür Breslau ’a, 2. Topçu Müfettişliği misyonuna döndü.

Carl von Clausewitz, 1831 senesinde Avrupa ’yı saran son kolera salgınında can verdiğinde, ülkesinde düşlediği yere gelememiş, arzuladığı hürmeti kazanamamış, hayal kırıklığına uğramış bir insandı. Can Verdiği zaman, yapıtını da henüz bitirememişti; Vom Kriege / “Savaş Üzerine”yi, O ’nun vefatından bir müddet sonra 1832 senesinde, eşi yayınladı.

Carl von Clausewitz, 1810 senesinde Marie von Brühl ile evlendi.

Carl von Clausewitz, 16 Kasım 1831 tarihinde Polonya, Breslau ’da 51 yaşında kolera salgınına can vermiştir.

Carl von Clausewitz lafları :
Savaşın galibinin olduğu hiç görülmemiştir. Reelde her askeri zafer savaşanların mağlubiyetinin delilidir.
Başarıya erişen bir tasarı her zaman yiğitçe, başarısızlıkla sonuçlanansa beceriksizce yapılmıştır.
Eylemler hiçbir zaman sezgiden, hakikatin sezilmesinden daha sağlam bir esasa direndirilemez.
İlk baştaki siyasi maksatlar savaş boyunca birçok defa değişebilir ve nihayet tümüyle değişik bir hal alabilir, zira bunlar vakalardan ve bunların mümkün neticelerinden etkilenir.
İnsan zihni kendisini kumpaslı bir şemanın parçası olarak sezmek ister.
Savaş, düşmanı istemimizi kabule zorlamak için bir kuvvet kullanma eylemidir.
Savaş politikanın başka yollardan devamıdır.

Kitapları :
1832 – Savaş Üzerine

İçeriği Oyla

Yorum yapın