Anasayfa » Genel » Falih Rıfkı Atay

Falih Rıfkı Atay

Falih Rıfkı Atay Biyografisi

Gazeteci ve yazar.
1894 senesinde İstanbul’da doğdu. Fıkra, yazı, gezi türlerindeki gazete yazılarıyla ve özellikle Atatürk’ü yakından tanıtan hatıralarıyla nam kazanan Falih Rıfkı Atay, Kovacılar semtindeki Rehberi Tahsil Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Hüseyin Cahit’in Yalçın müdürlük yaptığı Mercan İdadisi’nde öğrenimini bitirdi. Darülfünunun Edebiyat bvefatını bitirdi. İdadide edebiyat hocai olan Celal Sahir Erozan ile kendisinden bir ileri sınıfta okuyan Orhan Seyfi Orhon, Falih Rıfkı’nın edebiyat beğenisinin gelişmesine dayanakçı oldular. İlk Yazıları, Mirasi Fünun dergisinin genç yazarlara bölen ek sayfalarında yayımlanan Falih Rıfkı’nın Tecelli1911 dergisi ile Süleyman Bahri’nin yönettiği Kadın1912 dergisinde Cenap Şahabettin ile Ahmet Haşim’in eserlerini anımsatan şiirleri çıktı.

1912’de Tanin gazetesinde düz yazıları yayımlanmağa başladı; İstanbul Mektupları, Edirne mektupları gibi yazıları çıktı. 1913-1914 senelerinde sadaret ve Dahiliye Nazırlığı kalemlerinde çalıştı. Dahiliye Vekili Talat Paşa ile birlikte gittiği Bükreş’ten Tanin gazetesine mülakat yazıları gönderdi. Bu dönemdeki yazıları, Türkçülük ve Türkçecilik akımlarının etkisini taşıyordu. I. Dünya Savaşında yedek subay olarak Suriye’ye gitti; 4. Ordu kumandanı Cemal Paşa’nın hususi katipliğini yaptı. Suriye ve Filistin’deki savaş hatıralarını “Ateş ve Güneş” 1918 kitabında topladı. Cemal Paşa’nın Bahriye nazırı olması üzerine Kalemi Mahsusa müdür takviyeciliğine getirildi 1917. Kazım Şinasi Dersan, Necmettin Sadık Sadak, Ali Naci Karacan ile birlikte Akşam Gazetesini çıkarmağa başladı 1918. Bu gazetede Günün Fıkraları başlığıyla sürekli yazılar yazdı. Kurtuluş Savaşını destekleyen etkili yazıları dolayısıyla idam istenerek Kürt Mustafa Divanı Harbi’ne verildi. Fakat İnönü Zaferinin kazanılması üzerine Divanı Harp davranışını değiştirdiği için idamdan kurtuldu. Kurtuluş Savaşı sona erdiği sırada İzmir’de Atatürk ile görüşmeğe gelen gazeteciler arasındaydı. Atatürk’nam isteği üzerine İkinci Büyük Millet Meclisi’ne Bolu’dan milletvekili seçildi 1922. Daha sonra uzun seneler Ankara Milletvekili olarak T.B.M.M.’de bulundu. Hakimiyeti Milliye, Milliyet ve Ulus gazetelerinin başyazarlığını yaptı.

Yeni Türk Alfabesinin hazırlanması ve uygulanması sırasında Dil Encümeninde misyon aldı. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın davranışına şiddetle karşı çıktı. Ulus gazetesinin başyazarlığını yaptığı yarıyılda Ankara şehir tasarıyı jürisinde üyelik ve İmar Komisyonunda başkanlık yaptı. 1946’da çok partili yarıyıla geçildikten sonra Ulus gazetesinde CHP’nin korunuculuğunu sürdürdü. Demokrat Parti’nin 1950’de iktidara geçmesinden sonra Dünya Gazetesini kurarak 1952 muhalefete geçti; yeni iktidara karşı Atatürk devrimlerini korundu.

Falih Rıfkı Atay, sağlam, hücum, çekici, anlatımı ve duru Türkçesiyle Cumhuriyet basınının Encümeninde akılda kalemlerinden biriydi. Günlük siyasi vakaları ele alan başyazı ve fıkraları yanında Ulus ve Dünya gazetelerinde Pazar günleri yayımladığı haftalık yazılarında çok akılda bir sınama ve söyleşi yazarı niteliği gösteriyordu. Gezi vrünlerini verdi.

İçeriği Oyla

Yorum yapın